O ford y gegin i’r Bwrdd Rheoli

Dy gymuned di yw’n cymuned ni – ac mae ein band eang ffeibr llawn ar ei ffordd atat ti! Dere i weld pa gymunedau ryn ni ynddyn nhw’n barod, a ble ryn ni’n mynd nesa.

Ma’ Ogi ar garlam

Ein cymunedau ffeibr llawn cynta un fydd Hwlffordd, Y Rhws, Llanilltud Fawr, Sain Tathan a’r Fenni. Wyt ti’n byw yn rhywle arall yn y de? Paid â becso. Ryn ni wrthi’n adeiladu ein rhwydwaith, ac yn gobeithio bod yn dy gymuned di yn fuan. Rho dy god post i mewn i weld pa mor agos ydyn ni…
Eich cyfeiriad

Ffeibr llawn i ti a dy gymuned

Mae seilwaith digidol yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i sut mae dy gymuned di’n ffynnu. Pan mae’n dda, mae’n dda i bawb. Ond mae cysylltiadau rhyngrwyd tila yn golygu llai o gyfleoedd, yn rhoi stop ar uchelgais, ac yn ein hynysu ni fel pobol. Dyw cysylltiad erioed wedi bod mor bwysig. Ryn ni’n cyflymu’r cysylltiad yn dy ardal di, ac mae pethau’n siapo’n sydyn…

Camu i’n cymunedau… i ganol llefydd go iawn

Busnes Cymreig ydyn ni, gyda chalon fawr. Ein hamcan yw rhoi cyswllt ffeibr llawn i bobol yn ne Cymru, ac mae gwahoddiad i bawb ymuno â ni.

Pa Ogi wyt ti?

Mae gan bawb ei deip.

Wyt ti’n Gefnogwr Cadair Freichiau neu’n Ddysgwr Dawnus, yn Fwystfil Lled Band neu’n Finjwr Bocs barus; yn Walch ar y Gemau neu’n Gyfaill Cymdeithasol, yn fos Lan Lofft neu’n Drefndydd digidol?