Dy gymuned di yw’n cymuned ni

Ry’n ni’n dod â band eang ffeibr go iawn i gymunedau ledled de Cymru! Dere i weld pa gymunedau ryn ni ynddyn nhw’n barod, a ble ryn ni’n mynd nesa.

Dau ar draeth carregog Llanilltud Fawr.

Bro Morgannwg

Traeth Porthcawl yn yr awyr las.

Pen-y-bont ar Ogwr

Traphont Hengoed or awyr

Caerffili

Porth o'r awyr. Mae'n ddiwrnod braf.

Rhondda Cynon Taf

Castell Penfro

Sir Benfro

Bryniau ardal Y Fenni dros doeon y tai.

Sir Fynwy

Mae gwasanaethau Ogi hefyd ar gael…

Tri o dim Ogi yn cerdded yn y gymuned - dau mewn siecedi diogel llachar

Caerfyrddin

Pentref Llanvaches o'r awyr

Casnewydd

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i weld pa wasanaethau y gallwn cynnig yn dy ardal di.
Eich cyfeiriad

Ogi yn dy ardal di

Mae dod a rhwydwaith ffeibr llawn i’r cymuned yn cymryd amser i gynllunio, cloddio a gosod – byddwn ym mhob un o’r cymunedau hyn am gryn dipyn o amser… ond, peidiwch â phoeni, os oes angen i ni gloddio yn dy stryd, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny gymryd. Unwaith y bydd i mewn, bydd y rhwydwaith ffeibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru’n barhaus, felly ni weler ein cloddio eto am amser hir iawn, oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs.