Dy gymuned di yw’n cymuned ni

Ry’n ni’n dod â band eang ffeibr go iawn i gymunedau ledled de Cymru! Dere i weld pa gymunedau ryn ni ynddyn nhw’n barod, a ble ryn ni’n mynd nesa.

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i ddarganfod pa wasanaethau y gallwn cynnig i chi heddiw.
Eich cyfeiriad

Ffeibr llawn i ti a dy gymuned

Mae seilwaith digidol yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i sut mae dy gymuned di’n ffynnu. Pan mae’n dda, mae’n dda i bawb. Ond mae cysylltiadau rhyngrwyd tila yn golygu llai o gyfleoedd, yn rhoi stop ar uchelgais, ac yn ein hynysu ni fel pobol. Dyw cysylltiad erioed wedi bod mor bwysig. Ryn ni’n cyflymu’r cysylltiad yn dy ardal di, ac mae pethau’n siapo’n sydyn…

Camu i’n cymunedau… i ganol llefydd go iawn.

Busnes Cymreig ydyn ni, gyda chalon fawr. Ein hamcan yw rhoi cyswllt ffeibr llawn i bobol yn ne Cymru, ac mae gwahoddiad i bawb ymuno â ni.

Ogi yn dy ardal di

Mae adeiladu rhwydwaith ffibr llawn yn cymryd amser, gynllunio, cloddio a gosod – byddwn ym mhob un o’r cymunedau hyn am gryn dipyn o amser… ond, peidiwch â phoeni, os oes angen i ni gloddio yn eich stryd, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny gymryd. Unwaith y bydd i mewn, bydd y rhwydwaith ffibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru’n barhaus, felly ni fyddwch yn gweld ein cloddio eto am amser hir iawn, oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym.