O ford y gegin i’r bwrdd rheoli

Dy gymuned di yw ein cymuned ni.

Mae Ogi ar ein ffordd

Ryn ni ar daith atat ti.

Ein cymunedau ffeibr cyntaf fydd Hwllffordd, Llanilltud Fawr, Sain Tathan a’r Fenni.

Dysga lle ryn ni arni – a lle ryn ni’n mynd nesa.

Pŵer ffeibr llawn i ti a dy gymuned

Mae seilwaith digidol yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i sut mae dy gymuned di’n ffynnu. Pan mae’n dda, mae’n dda i bawb. Ond mae cysylltiadau rhyngrwyd tila yn golygu llai o gyfleoedd, yn rhoi stop ar uchelgais, ac yn ein hynysu ni fel pobol. Dyw cysylltiad erioed wedi bod mor bwysig. Ryn ni’n cyflymu’r cysylltiad yn dy ardal di, ac mae pethau’n siapo’n gyflym…

Camu i’n cymunedau… i ganol llefydd go iawn

Busnes Cymreig ydyn ni, gyda chalon fawr. Ein hamcan yw rhoi cyswllt ffeibr llawn i bobol yn ne Cymru – ac mae gwahoddiad i bawb ymuno â ni.

Ydyn ni ar ein ffordd i dy gymuned di?

Ryn ni’n prysur adeiladu ein rhwydwaith ac yn gobeithio dod i dy gymuned di cyn bo hir. Edrycha i weld pa mor agos ydyn ni…

Pa Ogi wyt ti?

Mae gan bawb ei deip.

Wyt ti’n…

Gefnogwr Cadair Freichiau neu’n Ddysgwr Dawnus

Yn Fwystfil Lled Band neu’n Finjwr Bocs barus…

Yn Walch ar y Gemau neu’n Gyfaill Cymdeithasol,

Yn Fos Lan Lofft neu’n Drefndydd digidol?