Mae Ogi yma, rownd y gornel ac yn y gymuned

Ry’n ni’n dod â band eang ffeibr go iawn i gymunedau ledled de Cymru! Dere i weld pa gymunedau ryn ni ynddyn nhw’n barod, a ble ryn ni’n mynd nesa.

Traeth Llanilltud Fawr, dwy ferch yn cerdded ar draws cerrig tuag at y môr
Ergyd o'r awyr o draphont Hengoed.
Llanvaches o'r awyr
Tai Fictoraidd ar y brif stryd ym Maesteg
Awyrlun o'r Porth, RhCT.
Castell Penfro
Y mynydd Sugarloaf uwchben toeau'r Fenni.
Neuadd y Dref Pont-y-pŵl o ochr y ffordd. Mae'n ddiwrnod heulog.

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i weld pa wasanaethau y gallwn cynnig yn dy ardal di.
Eich cyfeiriad

Ogi yn dy ardal di

Mae dod a rhwydwaith ffeibr llawn i’r cymuned yn cymryd amser i gynllunio, cloddio a gosod – byddwn ym mhob un o’r cymunedau hyn am gryn dipyn o amser… ond, peidiwch â phoeni, os oes angen i ni gloddio yn dy stryd, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny gymryd. Unwaith y bydd i mewn, bydd y rhwydwaith ffeibr llawn yn gallu cael ei ddiweddaru’n barhaus, felly ni weler ein cloddio eto am amser hir iawn, oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs.