Amdani, Sir Benfro!

Mae Ogi yn gwibgysylltu Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston, Neyland, Penfro a Doc Penfro – ac yn dechrau ar ein taith dra-chyflym yn Sir Benfro.

Shwmae Sir Benfro!

Ni yw Ogi – cwmni band eang gyda’i wreiddiau yng Nghymru – ac ryn ni yma i bweru cymunedau fel Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston, Neyland, Penfro a Doc Penfro gyda’n gwibgysylltiad band eang ffeibr llawn. Ryn ni’n perthyn i’r genhedlaeth nesa, ac yn barod i dy helpu di i weithio, i dy ddiddanu, ac i dy gysylltu â dy gymuned. Felly os wyt ti’n ‘Gyfaill Cymdeithasol’ neu ‘Finjwr y Bocs’  – ma pecyn Ogi ar gael sy’n gwbl addas i ti.

Pa mor gyflym te?

Mae pecynnau tra gyfylym a thra ddibynadwy Ogi’n dechrau ar gyflymder o 150Mbps… mae llawer iawn o drigolion yr ardal yn gwsmeriaid yn barod, a mwy i ddod, gobeithio!

Am fwy o wybodaeth, ac er mwyn i ni gadw mewn cysylltiad, cofrestra dy diddordeb gan ddefnyddio ein chwilotydd côd post defnyddiol.

Cymuned wrth wraidd popeth a wnawn

Ryn ni yma i bweru cartrefi a busnesau ar draws Sir Benfro ac – yn union fel ti – ryn ni’n awyddus i roi rhywbeth yn ôl, gan gefnogi timau a grwpiau lleol mewn llefydd fel Aberdaugleddau, Hwlffordd, Johnston,  Neyland, Penfro a Doc Penfro. Felly, os yw’n dod â phobl at ei gilydd ac os oes ganddo botensial i wneud gwahaniaeth yn y gymuned – yna ryn ni moyn ei gefnogi. Dysga fwy am y cyfleoedd sydd ar gael trwy ein cronfa gymunedol, ‘Cefnogi’.

Gwir ffeibr, gwir fantais

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr yn syth at dy ddrws – gan osgoi’r hen gysylltiadau bach hen-ffasiwn, a gosod rhwydwaith newydd sbon ar gyfer yr holl ffrydio y byddi di am ei wneud, heddiw ac yn bell i’r dyfodol.

Mae adeiladu rhwydwaith ffeibr llawn yn golygu bod angen cynllunio, cloddio a tharfu rhywfaint, o dro i dro. Ond, paid â phoeni, os bydd angen i ni gloddio ar dy hewl di, dim ond ychydig wythnosau y dylai hynny ei gymryd. Ar ôl ei osod, bydd modd diweddaru’r rhwydwaith yn barhaus, felly fyddi di ddim yn gweld ein cloddwyr eto am gryn amser (oni bai bod angen i ni atgyweirio rhywbeth yn gyflym, wrth gwrs).

Wes cyswllt i ti?

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i ddarganfod pa wasanaethau sy’ ar gael i ti!
Eich cyfeiriad

Ennilla gwobr epig

Newyddion cyffrous o’r byd pêl droed! Mae tîm pêl droed Hwlffordd wedi sicrhau lle yn nhaith Ewrop. Mae buddugoliaeth yr Adar Gleision dros y Robiniaid wedi anfon tonnau trwy’r dre, ac yn awr, i wneud yr achlysur hyd yn oed yn fwy arbennig, mae gennym ni cystadleuaeth epig i gefnogwyr y tîm ennill gwobrau gwych.

Paid â cholli’r cyfle i sicrhau tanysgrifiad blwyddyn o fand eang ffeibr llawn a thalebau teithio TUI gwerth £300. Cofrestra am ddiweddariadau neu ymuno ag Ogi cyn 20 Mehefin 2023, i gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Drocha ym myd pêl-droed a gweiddi “Ogi! Ogi! Ogi!” ochr yn ochr â thîm Hwlffordd ar eu taith Ewropeaidd wefreiddiol!

Hop, sgip a naid…

Wedi’i adnabod am y ddinas leiaf ym Mhrydain ac, wrth gwrs, cartref y Millennium Falcon – ond oeddet ti’n gwybod cafodd Coasteering eu dyfeisio yn Sir Benfro yn y 1980au? Mae’r gamp antur sy’n cael ei thanio gan adrenalin yn cynnwys sgrialu a dringo o amgylch yr arfordir creigiog yna neidio oddi ar glogwyni i’r môr – y lle perffaith i’w ddyfeisio, byddem yn dweud!

Mae’n anhygoel beth allwch chi ei ddarganfod ar y we, on dyw hi? *Ffynhonnell: 4 Adventurers