Yn gwibgysylltu de Cymru!

Band eang ffeibr llawn i bweru dy fyd ar-lein

Dwylo lan pwy hoffai fynd yn gyflymach!

Wyt ti’n gallu derbyn gwasanaeth Ogi? Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520.
Eich cyfeiriad

Ni yw Ogi

Yng Nghymru, os wyt ti’n gweiddi ‘Ogi!’ mae pobl yn gwenu ac yn ymateb yn syth. Mae’n floedd i uno, a dod ynghyd. A dyna beth yw holl bwynt y we yn ein barn ni.

Mae Ogi wrthi’n ddyfal yn ceisio pweru bywydau ar-lein cartrefi, busnesau a chymunedau’r de, trwy osod ffeibr llawn yn y llefydd ryn ni’n eu caru.

Beth yw ffeibr llawn? Wel, band eang ffeibr optig sy’n cysylltu’n syth â dy gartre neu dy fusnes, yn hytrach nag â’r blwch gwyrdd lawr yr hewl. Mae fel gwibffordd ddigidol sy’n ddod â chyswllt arlein ffeibr at stepen dy ddrws: er mwyn mynd â ti’n gynt nag wyt ti ‘rioed wedi mynd o’r blaen, efallai.

A gwibgysylltu dy fyd.

Ar ein ffordd…

Dros y pum mlynedd nesa, mae Ogi’n mynd i fod yn creu rhwydwaith ffeibr optig newydd: gan ddod â gwibgysylltiadau newydd i gartrefi a busnesau o Sir Benfro i Sir Fynwy.

Ryn ni eisiau dod â ti’n nes at eraill, dy gysylltu â syniadau, cyfleoedd, manteision, lle bynnag rwyt ti’n byw neu’n gweithio.

Ydyn ni yn dy ardal di, yn dod yn fuan, neu’n gallu dy helpu di nawr?

 

Ogi amdani!

Manteision ein gwasanaeth ffeibr llawn:

Er mwyn yfory

Mae isadeiledd ffeibr llawn yn hanfodol ar gyfer y dyfodol. Mae’r capasiti yn gallu tyfu gyda’r galw. Felly er ein bod ni’n palu ar dy stryd di nawr, bydd dim angen i ni wneud hynny eto am amser maith.

Er mwyn yr amgylchedd

Mae gwifrau ffeibr optic yn wyrddach na’r hen geblau copr, a bydd gwibgysylltiadau’n ein helpu ni gyd i weithio o adre – gan ddod â chyfleoedd atom ni, a manteision newydd i’n cymunedau.

Er mwyn cryfhau Cymru

Ryn ni’n gwmni Cymreig, gyda’n pencadlys yng Nghaerdydd a chriw ar hyd a lled y de. Ryn ni gyd yn gyffrous am ddyfodol Ogi a’r gwahaniaeth fedrwn ni ei wneud.

Sdim unman yn debyg i adre

Ryn ni yma i helpu’r rhai sy’n gweithio o adre a’n chwarae gemau; y rhai da’r aelwydydd ‘smart’, yr e-siopwyr a’r Zŵmwyr.

Mae ein pecynnau’n amrywio o 150 Mbps i 900 Mbps (mae hynny dros ugain gwaith yn gynt na’r cyflymder cyfartalog yma yng Nghymru)! Os wyt ti’n byw yn un o ardaloedd Ogi, yna dysga ragor am ein Cynnig Croeso nawr.

 

Ogi i fusnesau

Os wyt ti’n rhedeg busnes, yna gall Ogi dy gysylltu â’n ffeibr llawn lleol, os wyt ti ar y rhwydwaith; neu gallwn ni hefyd gynnig pob math o wasanaethau eraill i fusnesau ar hyd a lled y de, o gyswllt band eang sylfaenol, i linell benodol, sy’n egsglwsif i ti. Ac mi fedri di adio gwasanaethau wifi, diogelwch, llais at dy becyn hefyd…

Os wyt ti’n rhedeg busnes bach newydd ar y bar brecwast yn y gegin, neu ar fin Cadeirio cyfarfod pwysig-pwysig mewn swyddfa braf – gallwn ni helpu.

Cyswllt yw cymuned

Mae Ogi’n fwy nag enw. Mae’n deimlad. Yn gynnes, gyfeillgar, gyfarwydd.

Mae’n floedd i ddod at ein gilydd, i greu atgofion. 

Ac mae cysylltu pobl at ein gilydd – mewn bro, a dros y byd – yn bwysicach nag erioed.