Yn gwibgysylltu de Cymru!

Band eang ffeibr llawn i bweru dy fyd ar-lein

Dwylo lan pwy hoffai fynd yn gyflymach!

Wyt ti’n gymwys i dderbyn gwasanaeth Ogi o’r haf hwn ymlaen?

Ni yw Ogi

Mae Ogi wrthi’n ddyfal yn ceisio pweru bywydau ar-lein cartrefi, busnesau a chymunedau’r de, gan osod ffeibr llawn at stepen dy ddrws.

Beth yw ffeibr llawn? Wel, band eang ffeibr optig sy’n cysylltu’n syth â dy gartre neu dy fusnes, yn hytrach nag â’r blwch gwyrdd lawr yr hewl. Cysylltiad rhyngrwyd yn uniongyrchol atat ti. Gwibffordd sy’n rhoi rhyngrwyd yn syth at stepen dy ddrws. Mae’n we-gysylltiad mwy di-dor, dim ots faint o bobol sydd ar-lein.

Byw sy’n gwbwl gysylltiedig.

Ogi amdani!

Manteision ein gwasanaeth ffeibr llawn:

Cyflymder

Mae ffeibr llawn yn golygu cyflymder go iawn.

Cynigion gwych

Gwasanaeth band eang mwy am tua’r un pris. Bargen.

Wifi yn y pris

Gwasanaeth Wifi i bawb.

Cwmni o Gymru

Ryn ni yma i gefnogi cymunedau de Cymru.

Ar ein ffordd i dy bentre neu dre di…

Mae Ogi yn dod â’n gwibgysylltiad ffeibr llawn i gartrefi a busnesau y de, un gymuned ar y tro.

Ryn ni’n pweru chwyldro bach digidol, gan greu profiad ar-lein newydd i gymunedau sy’n haeddu gwell na’r hyn maen nhw’n ei gael ar hyn o bryd. 

Dim rhagor o sgriniau’n rhewi’n ddi-baid ac oedi rheolaidd. 

Ogi: y profiad ffeibr llawn

Bydd dysgwyr yn dysgu.

Siopwyr yn siopa.

Gemyrs yn ennill. 

Zŵmwyr yn zŵmian.

A busnesau yn tyfu. 

 

Ryn ni yma i helpu’r rhai sydd ishe cyswllt llawn, di-dor.