Yn gwibgysylltu de Cymru!

Band eang ffeibr llawn i bweru dy fyd arlein.

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i ddarganfod pa wasanaethau y gallwn cynnig i chi heddiw.
Eich cyfeiriad

Ni yw Ogi

Yng Nghymru, os wyt ti’n gweiddi ‘Ogi!’ mae pobl yn gwenu ac yn ymateb yn syth. Mae’n floedd i ddod ynghyd. A dyna beth yw holl bwynt y we yn ein barn ni – uno pobl.

Dros y pum mlynedd nesa, mae Ogi’n mynd i fod yn creu rhwydwaith ffeibr optig newydd: gan ddod â gwibgysylltiadau newydd i gartrefi a busnesau o Sir Benfro i Sir Fynwy.

Ryn ni wrthi’n ddyfal ceisio pweru bywydau ar-lein yn gartrefi, busnesau a chymunedau’r de, trwy osod ffeibr llawn yn y llefydd ryn ni’n galw’n adre.

Darganfyddwch sut ryn ni’n cysylltu pobl â syniadau newydd, cyfle a’n gilydd, lle rydych chi’n gweithio a byw.

Ogi amdani!

Manteision ein gwasanaeth ffeibr llawn:

Er mwyn yfory

Mae isadeiledd ffeibr llawn yn hanfodol ar gyfer y dyfodol. Mae’r capasiti yn gallu tyfu gyda’r galw. Felly er ein bod ni’n palu ar dy stryd di nawr, bydd dim angen i ni wneud hynny eto am amser maith.

Er mwyn yr amgylchedd

Mae gwifrau ffeibr optic yn wyrddach na’r hen geblau copr, a bydd gwibgysylltiadau’n ein helpu ni gyd i weithio o adre – gan ddod â chyfleoedd atom ni, a manteision newydd i’n cymunedau.

Er mwyn cryfhau Cymru

Ryn ni’n gwmni Cymreig, gyda’n pencadlys yng Nghaerdydd a chriw ar hyd a lled y de. Ryn ni gyd yn gyffrous am ddyfodol Ogi a’r gwahaniaeth fedrwn ni ei wneud.

Sdim unman yn debyg i adre

Ryn ni yma i helpu’r rhai sy’n gweithio o adre a’n chwarae gemau; y rhai da’r aelwydydd ‘smart’, yr e-siopwyr a’r Zŵmwyr.

Mae ein pecynnau’n amrywio o 150 Mbps i 900 Mbps (mae hynny dros ugain gwaith yn gynt na’r cyflymder cyfartalog yma yng Nghymru)! Os wyt ti’n byw yn un o ardaloedd Ogi, yna dysga ragor am ein Cynnig Croeso nawr.

 

Ogi i fusnesau

Os wyt ti’n rhedeg busnes, yna gall Ogi dy gysylltu â’n ffeibr llawn lleol, os wyt ti ar y rhwydwaith; neu gallwn ni hefyd gynnig pob math o wasanaethau eraill i fusnesau ar hyd a lled y de, o gyswllt band eang sylfaenol, i linell benodol, sy’n egsglwsif i ti. Ac mi fedri di adio gwasanaethau wifi, diogelwch, llais at dy becyn hefyd…

Os wyt ti’n rhedeg busnes bach newydd ar y bar brecwast yn y gegin, neu ar fin Cadeirio cyfarfod pwysig-pwysig mewn swyddfa braf – gallwn ni helpu.

Cyswllt yw cymuned

Mae Ogi’n fwy nag enw, mae’n deimlad; yn gynnes, gyfeillgar, gyfarwydd.

Mae’n floedd i ddod at ein gilydd; i greu atgofion.

Ac mae cysylltu pobl at ein gilydd – mewn bro, a dros y byd – yn bwysicach nag erioed.