Yn gwibgysylltu de Cymru!

Band eang ffeibr llawn i bweru dy fyd arlein.

Llaw lan os hoffet fynd yn gynt!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i weld pa becynnau sy da ni ar gyfer dy ffordd o fyw.
Eich cyfeiriad

Ni yw Ogi

Yng Nghymru, os wyt ti’n gweiddi ‘Ogi!’ mae pobl yn gwenu ac yn ymateb yn syth. Mae’n floedd i ddod ynghyd. A dyna beth yw holl bwynt y we yn ein barn ni – uno pobl.

Dros y pum mlynedd nesa, mae Ogi’n mynd i fod yn creu rhwydwaith ffeibr optig newydd: gan ddod â gwibgysylltiadau newydd i gartrefi a busnesau o Sir Benfro i Sir Fynwy.

Ryn ni wrthi’n ddyfal ceisio pweru bywydau ar-lein yn gartrefi, busnesau a chymunedau’r de, trwy osod ffeibr llawn yn y llefydd ryn ni’n galw’n adre.

Darganfyddwch sut ryn ni’n cysylltu pobl â syniadau newydd, cyfle a’n gilydd, lle rydych chi’n gweithio a byw.

Cyswllt yw cymuned

Mae Ogi’n fwy nag enw, mae’n deimlad; yn gynnes, gyfeillgar, gyfarwydd.

Mae’n floedd i ddod at ein gilydd; i greu atgofion.

Ac mae cysylltu pobl at ein gilydd – mewn bro, a dros y byd – yn bwysicach nag erioed.