Chwe mis AM DDIM!

Mae gen ti’r dechnoleg, nawr mynna wibgysylltiad AM DDIM am y chwe mis gyntaf. Grêt!

AM DDIM* am chwe mis

Mae Ogi’n cynnig band eang gwibgyswllt AM DDIM am 6 mis yn ein cymunedau ffeibr llawn.

Mae ein pecynnau 150Mbps, 300Mbps a 900Mbps hefyd yn cynnwys 6 mis o wasanaethau llais AM DDIM gyda’r nos ac ar benwythnosau ynghyd â wifi AM DDIM – a gwaith gosod AM DDIM*.

Mae gennym fargeinion gwych mewn ardaloedd eraill hefyd.

Amdani! Amdani! Amdani!

(*Ti di deall hi!)

Barod?

Rho ganiad i ni ar 029 2002 0520 am y fargen orau’n dy ardal di. Neu rho dy fanylion isod er mwyn dod yn rhan o griw Ogi.
Eich cyfeiriad

Prisiau ddim yn codi

Wrth i ddarparwyr band eang a gwasanaethau eraill codi prisiau yn ddiweddar, ryn ni wedi penderfynu dileu’r cynnydd blynyddol mewn prisiau eleni; ac i gwsmeriaid newydd, mae ein cynnig 6 mis am ddim i yn parhau – i gyd mewn ymgais i helpu i leddfu’r pwysau ar filiau cartref ar hyn o bryd.

Ni yw Ogi

Yma yng Nghymru, pan ma rhywun yn gweiddi ‘Ogi’ mae’n amhosibl peidio gwenu ac ymateb. Mae’n gri sy’n uno ac yn ein galw ynghyd. A dyna’n union y mae Ogi ishe’i wneud yn ddigidol.

Mae Ogi wrthi’n pweru bywyd arlein mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru. Ryn ni’n dod â rhwydwaith Gigabit-bosibl digidol i’r trefi a’r cartrefi sy’n gartref i ni gyd. Gan ddarparu gwibgysylltiadau cyflym, o ansawdd, am brisiau da – a gwasanaeth o Gymru – i gartrefi a busnesau lleol.

Dysga am sut mae Ogi wrthi’n cysylltu pobl at syniadau, at gyfleoedd ac at ein gilydd: er budd gwaith, bywyd a chwarae!