Y fantais
ffeibr go iawn

Ymuna â’r chwyldro digidol Cymreig heddiw.

AM DDIM* am chwe mis

Mae Ogi’n cynnig band eang gwibgyswllt AM DDIM am 6 mis yn ein cymunedau ffeibr llawn.

Mae ein pecynnau 150Mbps, 300Mbps a 900Mbps hefyd yn cynnwys 6 mis o wasanaethau llais AM DDIM gyda’r nos ac ar benwythnosau ynghyd â wifi AM DDIM – a gwaith gosod AM DDIM*.

Mae gennym fargeinion gwych mewn ardaloedd eraill hefyd.

Amdani! Amdani! Amdani!

(*Ti di deall hi!)

Barod?

Rho ganiad i ni ar 029 2002 0520 am y fargen orau’n dy ardal di. Neu rho dy fanylion isod er mwyn dod yn rhan o griw Ogi.
Eich cyfeiriad

Ni yw Ogi

Yma yng Nghymru, pan ma rhywun yn gweiddi ‘Ogi’ mae’n amhosibl peidio gwenu ac ymateb. Mae’n gri sy’n uno ac yn ein galw ynghyd. A dyna’n union y mae Ogi ishe’i wneud yn ddigidol.

Mae Ogi wrthi’n pweru bywyd arlein mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru. Ryn ni’n dod â rhwydwaith Gigabit-bosibl digidol i’r trefi a’r cartrefi sy’n gartref i ni gyd. Gan ddarparu gwibgysylltiadau cyflym, o ansawdd, am brisiau da – a gwasanaeth o Gymru – i gartrefi a busnesau lleol.

Dysga am sut mae Ogi wrthi’n cysylltu pobl at syniadau, at gyfleoedd ac at ein gilydd: er budd gwaith, bywyd a chwarae!

“Mae wedi newid
yn llwyr sut ryn
ni’n gallu chwarae gemau.”

~Jake a Cerys, o Gaerfyrddin