Gwibgysylltiad ffeibr llawn AM DDIM*

*Wir yr: mynna 6 mis band eang a llais
AM DDIM gan gwmni gwe Cymru!

Barod i weld beth yw’r holl ffỳs?

Rho dy god post i mewn i ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael. Paid â phoeni, ni fyddwn byth yn rhannu’r manylion yma gyda thrydydd parti.
Eich cyfeiriad

AM DDIM am chwe mis

Mae Ogi’n cynnig band eang gwibgyswllt AM DDIM am 6 mis yn ein cymunedau ffeibr llawn.

Mae ein pecynnau 150Mbps, 300Mbps a 900Mbps hefyd yn cynnwys 6 mis o wasanaethau llais AM DDIM gyda’r nos ac ar benwythnosau ynghyd â wifi AM DDIM – a gwaith gosod AM DDIM.

Mae gennym fargeinion gwych mewn ardaloedd eraill hefyd.

Amdani! Amdani! Amdani!

(*Ti di deall hi!)

Ni yw Ogi

Yma yng Nghymru, pan ma rhywun yn gweiddi ‘Ogi’ mae’n amhosibl peidio gwenu ac ymateb. Mae’n gri sy’n uno ac yn ein galw ynghyd. A dyna’n union y mae Ogi ishe’i wneud yn ddigidol.

Mae Ogi wrthi’n pweru bywyd arlein mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru. Ryn ni’n dod â rhwydwaith Gigabit-bosibl digidol i’r trefi a’r cartrefi sy’n gartref i ni gyd. Gan ddarparu gwibgysylltiadau cyflym, o ansawdd, am brisiau da – a gwasanaeth o Gymru – i gartrefi a busnesau lleol.

Dysga am sut mae Ogi wrthi’n cysylltu pobl at syniadau, at gyfleoedd ac at ein gilydd: er budd gwaith, bywyd a chwarae!