Mae cysylltiadau wrth graidd pob busnes

Ogi i fyd busnes: yn barod am y dyfodol, ac yn dda i dy gwmni ac i dy gymuned di.

Be allwn ni ei gynnig i ti?

Gwibgysylltiadau | Cymorth | Arbenigedd

Dere i gael golwg ar ein pecynnau Pro corfforaethol i helpu dy fusnes di i fod ar y blaen.

Unig fasnachwyr. Egin fusnesau ar ford y gegin. Busnesau yn y cartre. Cwmnïau maint canolig sy’n tyfu. A mentrau byd-eang.

Mae gwahoddiad i bawb.

Alla’i gael cysylltiad?

Cer ati i weld beth sydd ar gael yn dy ardal di nawr er mwyn cael gwibgysylltiad â’r rhyngrwyd.
Eich cyfeiriad

Ffeibr llawn i wefru perfformiad dy fusnes

Dyw hen geblau copr, sef y ceblau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer rhyngrwyd modern, ddim yn addas i’w diben.

Ac maen nhw’n amharu ar ba mor effeithiol yw busnes, hefyd. Dere i weld sut gallai ffeibr llawn at dy ddrws wefru perfformiad dy fusnes di. 

 

Ein Pecynnau Ogi Pro

Ogi Pro 300 / Ar gyfer masnachwyr meicro a busnesau llai.

Ogi Pro 500 / I fusnesau canolig prysur gyda mwy o anghenion.

Ogi Pro 900 / Band eang anferth ar gyfer sefydliadau uchelgeisiol.

Ddim mewn tre ffeibr?

Ddim mewn cymuned Ogi?

Gallwn ni gysylltu cwsmeriaid ym mhob cwr o Gymru mewn ffyrdd eraill, ac ryn ni hefyd yn cynnig Gwasanaethau Arbennig i sicrhau dyfodol arlein saffach a sicrach i ti.

 

Creu seilwaith rhyngrwyd cryfach, cyflymach o Gas-blaidd i Gas-gwent.