Cyflyma dy allu ‘da Ogi

Mae band eang Ogi i fusnesau yn gweithio mor galed fe gei di ganolbwyntio ar y pethau pwysig – fel gofalu am dy gwsmeriaid.

Dere i dyfu…

Ogi Pro 300: cyflymder 300Mbps lan a lawr
Ogi Pro 500: cyflymder 500Mbps lan a lawr
Ogi Pro 900: cyflymder 900Mbps lan a lawr
Llinell pwrpasol - 100Mbps-1Gbps

Y tu hwnt i fand eang

Wyt ti’n chwilio am fwy na dim ond gwibgysylltiad gwych? Rho hwb i dy fusnes gyda’n gwasanaethau Ogi Pro a chymorth TG sy’n rhoi’r awenau yn dy ddwylo di. Rydyn ni’n darparu:

Wifi wedi’i reoli: sicrhau bod band eang i dy fusnes ar gael ym mhob twll a chornel.

Diogelwch a Wal Dân wedi’u rheoli: y rhwydwaith gorau un, a’r mwya’ diogel, gyda thîm cymorth lleol yn gefn iti

Llais: Galwadau dros y rhyngrwyd sy’n addas i’r unfed ganrif ar hugain, o un llinell yn unig i wasanaethau VoIP o safon canolfan alwadau, a phopeth yn y canol

Gwasanaethau Microsoft – symuda dy bencadlys i’r cwmwl ac fe gei di fwy o ofod storio, mwy o gydweithio, a’r gallu i fanteisio i’r eitha’ ar dy drwydded Microsoft.

Gwasanaeth Lleol – cymorth di-dor gan ein harbenigwyr ardystiedig, sydd wedi’u lleoli fan hyn yn y de.

Ymgynghori – dy daith i drawsnewid dy fyd digidol, a honno wedi’i dylunio, ei datblygu a’i rheoli gyda ti.

Alla’i gael cysylltiad?

Cer ati i weld beth sydd ar gael yn dy ardal di nawr er mwyn cael gwibgysylltiad â’r rhyngrwyd.
Eich cyfeiriad

Seilwaith ar gyfer twf

Nid yw’r rhwydwaith band eang presennol yn y DU yn ymwneud â’r hyn y mae angen iddo fod os ydym am wella; os ydym am yrru cynhyrchiant yn y dyfodol; ac os ydym am fod yn fwy gwyrdd drwy alluogi gweithio mwy hyblyg. Mae Ogi yma i newid hynny i gyd, un gymuned ar y tro.

Nid yn unig y mae gwell pŵer band eang yn cynyddu potensial pob un siop, caffi, gweithdy, ffatri sy’n ei dderbyn… gyda’n gilydd gallwn bweru cymunedau cyfan: dod â chyfle i ni, o unrhyw le yn y byd.

Dy bartner digidol dibynadwy…

“Pan wnaethon ni holi aelodau posibl a chwsmeriaid i gychwyn, fe wnaethon ni ddeall bod angen inni gynnig coffi gwych, gofod gwych, ond hefyd, rhyngrwyd cyflym a dibynadwy. Wel fe wnaethon ni’r ddau gyntaf, ac fe roddodd Ogi’r cysylltiad inni.”

-Cai Gwinnutt, Prif Swyddog Technoleg, Tramshed tech