Mae cysylltiadau wrth graidd pob busnes

Ogi i fyd busnes: yn barod am y dyfodol, ac yn dda i dy gwmni ac i dy gymuned di.

Be allwn ni ei gynnig i ti?

Gwibgysylltiadau | Cymorth | Arbenigedd

Dere i gael golwg ar ein pecynnau Pro corfforaethol i helpu dy fusnes di i fod ar y blaen.

Unig fasnachwyr. Egin fusnesau ar ford y gegin. Busnesau yn y cartre. Cwmnïau maint canolig sy’n tyfu. A mentrau byd-eang.

Mae gwahoddiad i bawb.

Alla’i gael cysylltiad?

Cer ati i weld beth sydd ar gael yn dy ardal di nawr er mwyn cael gwibgysylltiad â’r rhyngrwyd.
Eich cyfeiriad

Ffeibr llawn i wefru perfformiad dy fusnes

Dyw hen geblau copr, sef y ceblau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer rhyngrwyd modern, ddim yn addas i’w diben.

Ac maen nhw’n amharu ar ba mor effeithiol yw busnes, hefyd. Dere i weld sut gallai ffeibr llawn at dy ddrws wefru perfformiad dy fusnes di. 

 

Ein Pecynnau Ogi Pro

Ogi Pro 300 / Ar gyfer masnachwyr meicro a busnesau llai.

Ogi Pro 500 / I fusnesau canolig prysur gyda mwy o anghenion.

Ogi Pro 900 / Band eang anferth ar gyfer sefydliadau uchelgeisiol.

Seilwaith ar gyfer twf

Nid yw’r rhwydwaith band eang presennol yn y DU yn ymwneud â’r hyn y mae angen iddo fod os ydym am wella; os ydym am yrru cynhyrchiant yn y dyfodol; ac os ydym am fod yn fwy gwyrdd drwy alluogi gweithio mwy hyblyg. Mae Ogi yma i newid hynny i gyd, un gymuned ar y tro.

Nid yn unig y mae gwell pŵer band eang yn cynyddu potensial pob un siop, caffi, gweithdy, ffatri sy’n ei dderbyn… gyda’n gilydd gallwn bweru cymunedau cyfan: dod â chyfle i ni, o unrhyw le yn y byd.

Mae gwybodaeth yn bŵer


Partner Aur Microsoft
Partner Arian Microsoft
INCA Safon Aur [Rhwydweithiau]