Ein telerau ac amodau

Er mwyn ei gwneud yn hawdd ry’n ni wedi rhannu ein telerau ac amodau yn ddau gategori; un ar gyfer cwsmeriaid cartref a’r llall ar gyfer cwsmeriaid busnes.