Ein telerau ac amodau

Er mwyn ei gwneud yn hawdd ryn ni wedi rhannu ein telerau ac amodau i mewn i gategorïau ar gyfer cwsmeriaid cartref a busnes.

Teulu ar soffa yn gwylio'r teledu, a merch ar ddyfais symudol.
Swyddfa prysur modern gyda pobl yn gweithio ar hyd a lled.
Plant yn chwarae ar gyfrifiaduron - gyda un yn dathlu.
telerau cynigion