Mae Ogi Pro yn gefn i ti

Efallai fod dy fusnes newydd sbon angen cysylltiad rhyngrwyd, neu fod angen rhoi trefn ar ofod storio dy bwerdy bach. Pa bynnag ffordd, mae pŵer ein gwibgysylltiad ar gael i ti.

Dy gyfaill technolegol dibynadwy

Os wyt ti’n rhedeg busnes, mawr neu fach, fe allwn ni gynnig band eang ffeibr llawn neu linell benodol sy’n unigryw ar dy gyfer di, fel bod gennyt ti’r lled band i dyfu. Rho dy god post i mewn i weld a allwn ni ddod â gwibgysylltiad band eang y genhedlaeth nesa’ at stepen dy ddrws
Eich cyfeiriad

Y cysylltiad perffaith

Band eang ffeibr llawn i fusnesau Cymru.

Ogi Pro 300
Ogi Pro 050
Ogi Pro 900
Llinell Pwrpasol Ogi Pro
Logo Engage
Logo Gamma
Logo Microsoft
Logo Ruckus

Partner technoleg i fusnesau smart

“Mae’n bwysig i ni i fod yn hynod ddibynadwy a diogel. Rho ni arfer bod gydag un o’r prif ddarparwyr gwasanaethau rhyngrwyd a bydden ni’n cael diwrnodau yn y swyddfa lle byddai’n rhaid i aelodau’r tîm fynd adref oherwydd doedd gennym ni ddim y lled band i bawb. Gydag Ogi, ryn ni bob amser gyda’r cysylltiad iawn ac mae gan ein tîm fynediad at rwydwaith tra chyflym a dibynadwy.”

~ Scott Jones, Prif Weithredwr, Illustrate Digital.

Math gwell o gysylltiad

Mae ffeibr llawn yn fusnes i bawb.

Cyflymder aruthrol – dere i ni wefru perfformiad dy fusnes di drwy gysylltiad sy’n addas i’r genhedlaeth nesa’. Pa mor gyflym hoffet ti fynd?

Ryn ni yr un mor gyflym lan a lawr: yn cynnig cyflymder lawrlwytho ac uwchlwytho cymesur i fusnesau ar ein rhwydwaith, sy’n hollbwysig i ddyfodol llawn fideogynadledda.

Galwadau llais am ddim: Trosglwydda dy alwadau i’n gwibgysylltiad band eang. Wedi’i ddylunio’n benodol i ddisodli llinellau tir traddodiadol, mae’r gwasanaeth yn fforddiadwy ac yn rhwydd i’w ddefnyddio. Ac fe gei di gadw dy rifau presennol.

Fe gei di weithio ym mhobman: Cysylltu mwy, cymudo llai. Gyda gwibffordd ddigidol yn syth at stepen dy ddrws, does dim rhaid rhoi’r allweddi yn y car bellach – fe gei di gwrdd â phawb ym mhobman, gan leihau dy allyriadau carbon ar yr un pryd.

Ryn ni ’ma i helpu

I fusnesau Cymru – Ryn ni’n barod i helpu. Gobeithio mai dim ond dechrau’r berthynas fydd dy wasanaeth rhyngrwyd, er mwyn i dy fusnes allu tyfu a ffynnu. Mae ein hatebion unigryw yn rhoi hyblygrwydd i ti gynyddu neu leihau maint dy fusnes – beth bynnag sy’n galw.

Ac ar ôl gosod popeth, mae tîm cyfeillgar ein Desg Wasanaeth i Fusnesau yng Nghaerdydd wastad ar gael i roi help llaw.