Rydym ar daith i bweru eich bywyd ar-lein.

Dere i gwrdd ag Ogi

Yma yng Nghymru, pan fydd rhywun yn gweiddi ‘Ogi!’ mae’n amhosib peidio â gwenu – neu ymateb.

Dyna pam gwnaethon ni ddewis Ogi yn enw: mae galw’r gair yn dod â ni at ein gilydd. A dyna’n union beth ryn ni’n ei wneud, yn ddigidol.

Band eang gwell i Gymru

Ryn ni’n adeiladu seilwaith rhyngrwyd ffeibr llawn newydd – yn lle’r hen rwydwaith copr sydd gyda ni mewn cynifer o gymunedau ar hyn o bryd. Bydd hyn yn rhoi mantais ar-lein go iawn i bobol, cymunedau a busnesau ledled Cymru.

Bydd y cysylltiad ffeibr llawn (FTTP fydd rhai yn ei alw, am ‘Fibre To The Premises’) yn cyrraedd reit lan at stepen dy ddrws.

Mae’n gysylltiad rhyngrwyd uniongyrchol atat ti. Gwibffordd ddigidol yn syth at dy ddrws ffrynt.

Ryn ni’n ar ein ffordd atat ti!

Y cymunedau cyntaf un i gael ein ffeibr llawn fydd trefi marchnad Hwlffordd a’r Fenni. Byddwn ni hefyd yn rhoi profiad ffeibr llawn i glwstwr o gymunedau yn Y Fro, gan gynnwys Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr.

Dere i weld pa gymunedau ryn ni ynddyn nhw’n barod – a ble ryn ni’n mynd nesa.

Dwylo lan os hoffech fynd yn gyflymach!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i ddarganfod pa wasanaethau y gallwn cynnig i chi heddiw.
Eich cyfeiriad