Beth yw ffeibr llawn?

Band eang cyflymach, gwell, glanach.

Mae ffeibr llawn ar gyfer y dyfodol…

Heddiw, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau rhyngrwyd yn defnyddio cysylltiadau ffeibr llawn i’r blwch gwyrdd ar y palmant gerllaw ac yna hen gysylltiadau gwifren copr o’r blwch gwyrdd i gartrefi a busnesau.

Cynhyrchwyd 90% o ddata’r byd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn unig a bod rhwydwaith copr sylfaenol yn ei chael hi’n anodd ymdopi. Mewn cartref teuluol cyffredin mae gemau, setiau teledu, ffonau, ffonau symudol, systemau gwybodaeth am y cartref, dyfeisiau diogelwch a mwy.

Mae creu rhwydwaith ffeibr llawn yng Nghymru yn galluogi ein heconomi a’n cymunedau i wneud newidiadau cadarnhaol i’r heriau sydd o’n blaenau.

Be mae ffeibr llawn wir yn ei olygu – i ti

Dyma rai o fanteision ein gwasanaeth Ogi arbennig.

Cyflymder

Mae ffeibr llawn yn golygu cyflymder go iawn.

Ffeibr optig i ti

Gyda ni, cei we-gysylltiad ffeibr optig yn syth at dy ddrws ffrynt (neu i ddyfais o’r enw ONT ar dy wal, o leia!)

Gwasanaeth cwsmer lleol

Ryn ni ar ben arall y ffôn – a lawr y ffordd.

Dibynadwy

Dim drama. Dim ond gwasanaeth cyson, call.

Mantais ffeibr llawn

Mae ein cysylltiad ffeibr llawn fel gwibffordd ddigidol at stepen y drws. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd cyffrous i gartrefi a busnesau sy’n dewis cael y gwasanaeth. Ar ôl blynyddoedd o orfod dygymod â seilwaith rhyngrwyd hen ffasiwn, daeth tro ar fyd i gymunedau: ryn ni’n agor y drws ar fanteision go iawn, a chyfle i fwynhau ffordd o fyw cwbl gysylltiedig.

Dwylo lan os hoffech fynd yn gyflymach!

Chwilia nawr neu ffonia ni ar 029 2002 0520 i ddarganfod pa wasanaethau y gallwn cynnig i chi heddiw.
Eich cyfeiriad