Croeso.

Ryn ni mor falch dy fod ti’n rhan o Ogi. Ar y tudalennau yma ceir gwybodaeth ag ysbrydoliaeth i dy helpu i wneud y gorau o dy wasanaeth Ogi.

Prisiau ddim yn codi

Wrth i ddarparwyr band eang a gwasanaethau eraill godi prisiau yn ddiweddar, ryn ni wedi penderfynu dileu’r cynnydd blynyddol mewn prisiau eleni; ac i gwsmeriaid newydd, mae ein cynnig 6 mis am ddim yn parhau – i gyd mewn ymgais i helpu i leddfu’r pwysau ar filiau’r cartref ar hyn o bryd.

Sut allwn ni helpu?

Teulu ar soffa yn gwylio'r teledu, a merch ar ddyfais symudol.

Rho wybod inni am broblem

Llenwa’r ffurflen gyswllt fel bod Ogi yn gallu cymryd y camau cywir.

Neu cer draw i’n tudalen o gwestiynnau cyffredin – er mwyn ceisio datrys y broblem dy hun.

Cysyllta ‘da’n tîm Gofal Cwsmer

Os oes gen ti unrhyw broblem neu gwestiwn, ffonia ein tîm Gofal cyfeillgar trwy ddefnyddio ein Llinell Gymraeg – neu danfona ebost atom. Byddwn yn cysylltu â thi cyn gynted ag y medrwn ni. Ryn ni yma o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.00am-6.00pm.

Ebostia: [email protected]
Ffonia: 029 2002 3200

Sut mae’n mynd?

Mae adborth yn ein helpu ni i dyfu.

Os wyt ti wedi sylwi ar rywbeth sydd ychydig ‘off’, neu os oes get ti gwestiwn – yna amdani, ryn ni yma i helpu!

Swyddfa prysur modern gyda pobl yn gweithio ar hyd a lled.

Rho wybod inni am broblem

Llenwa’r ffurflen gyswllt fel bod Ogi yn gallu cymryd y camau cywir.

Neu cer draw i’n tudalen o gwestiynnau cyffredin – er mwyn ceisio datrys y broblem dy hun.

Cysyllta ‘da’r Ddesg Gwasanaeth

Os oes gen ti unrhyw broblem neu gwestiwn, ffonia ein tîm Gofal cyfeillgar trwy ddefnyddio ein Llinell Gymraeg – neu danfona ebost atom. Byddwn yn cysylltu â thi cyn gynted ag y medrwn ni. Ryn ni yma o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.00am-6.00pm.

Ebostia: [email protected]

Ffonia: 029 2002 2333

Manylion y cwmni

Ogi yw enw masnachu:

Spectrum Fibre Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 12883320. Rhif TAW:  377 9433 45.

Spectrum Internet Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07849485. Rhif TAW: 126 8736 89.

Ogi Networks Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 03625793. Rhif TAW: 713 629048.

Cyfeiriad cofrestredig: Tŷ Ogi, Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY.

Darlun mellt

Cwestiynau cyffredin

Ogi yw enw newydd yr holl gwmnïau sydd yn y grŵp Spectrum Fibre, gan gynnwys Spectrum Internet a Net Support UK. Mae Enw Cofrestredig Net Support UK hefyd wedi cael ei newid i Ogi Networks Limited, er mwyn cyd-fynd ag enw masnachu newydd y grŵp.

Der o hyd i gwestiynau ac atebion cyffredin ar ein tudalen bwrpasol i gwsmeriaid Spectrum Internet a NSUK.

Manylion y cwmni

Ogi yw enw masnachu:

Spectrum Fibre Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 12883320. Rhif TAW:  377 9433 45.

Spectrum Internet Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07849485. Rhif TAW: 126 8736 89.

Ogi Networks Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 03625793. Rhif TAW: 713 629048.

Cyfeiriad cofrestredig: Tŷ Ogi, Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY.