Croeso.

Ryn ni mor falch dy fod ti’n rhan o Ogi.

Pa mor gyflym wyt ti’n mynd?

Er mwyn profi dy gyflymder, defnyddia’r Prawf Cyflymder Ogi.

Gwna’n siwr dy fod yn defnyddio cysylltiad ethernet yn syth at dy lwybrydd, nid trwy gysylltiad wifi – gan nad yw hyn bob amser yn adlewyrchu’r cyflymder sy’n dod i mewn i dy gartref neu fusnes yn y lle cyntaf.

Mae cyflymder y cysylltiad â’r adeilad yn gallu amrywio am nifer o resymau. Dylai 50% o’n cwsmeriaid fod yn derbyn y cyflymder disgwyliedig – cyflymder eu pecyn – ar adegau brîg, sef rhwng 8pm-10pm ar gyfer cwesmeriaid cartref; a 12pm-2pm ar gyfer cwsmeriaid busnes.

Os wyt ti’n poeni am gyflymder dy gysylltiad, rho wybod i ni.

Y pethau pwysig.

Atebion cyflym i’r cwestiynnau sydd ar flaen dy dafod.

Sut i roi adborth inni

Mae hi’n bwysig gwrando.

Os wyt ti wedi sylwi bod lle inni wella ar ein gwaith neu ein gwasanaeth, neu os oes gen ti gwestiwn am rywbeth – cer amdani!

Cysyllta nawr.

Sut i roi gwybod am nam ar dy wasanaeth

Os oes problem gyda’n gwasanaeth, yna helpa ni i ddatrys pethau.

Cysyllta nawr fel bod criw Ogi yn gallu dod o hyd i wraidd pethau, a gwneud rhywbeth i helpu.

Os wyt ti’n symud i gartref newydd

Symud i aelwyd arall? Beth am inni weld os allwn ni helpu.

(A phob lwc yn dy gartref newydd hefyd!)

Cysyllta nawr

Sut mae cwyno

Os nad yn ni wedi cwrdd â’r safon neu os nad wyt ti’n hapus gyda’r gwasanaeth rwyt ti wedi’i dderbyn, yna tro at ein Cod Cwynion i weld be yw’r camau nesa.

Cwsmeriaid Spectrum Internet a Net Support UK

Dyw enw a brand newydd Ogi ddim yn effeithio ar dy gontract di.

I gael rhagor o fanylion am y gwasanaethau hyn, gan gynnwys y telerau a’r amodau, clicia i ymweld â’n tudalen o wybodaeth ddefnyddiol bellach.