Mae cyfrathrebu’n cyfri

Ein tudalen ar gyfer ein partneriaid yn y wasg, yn y cyfryngau ac yn y gymuned.

Pwy ŷn ni?

Cwmni uchelgeisiol newydd o Gymru yw Ogi. Cwmni â’i fryd ar bweru bywydau llawn sy’n gwbwl gysylltiedig yng nghymunedau Cymru. Ryn ni wedi cael buddsoddiad ac wedi dwblu mewn maint ers ein dyddiau cynnar dan frandiau Spectrum Internet a Net Support UK.

Ryn ni’n trio newid y dirwedd ddigidol yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth allai fod yn ddefnyddiol i chi…

Cysylltu â ni

Os wyt ti’n newyddiadurwr neu am gael ymateb gan ein tîm cyfathrebu, efallai y bydd beth rwyt ti’n chwilio amdano isod. Ond os bydd gen ti ymholiad, cwestiwn, neu gais gwahanol, cysyllta â thîm y wasg a cyfathrebu.

Ryn ni’n barod pan fyddi di.

Ogi corfforaethol

Dere i gael cip sydyn y tu ôl i’r llen i ddysgu mwy am ein gwaith a sut i fod yn bartner inni, neu’n rhan o’n gwaith. Ymwela â’n tudalen Gorfforaethol.

Ffeibr llawn, go iawn

Beth ryn ni’n ei olygu wrth sôn am ffeibr llawn? Ewch i’n tudalen ‘Beth yw ffeibr llawn?

Cymunedau Ogi

Dere i ddysgu mwy am chwyldro Ogi wrth inni gyflwyno rhaglen uchelgeisiol i ehangu ffeibr llawn ledled Cymru. Dysga am ein cymunedau cyntaf.