Mae ffeibr llawn ar ei ffordd i’r dre

Y Fenni – mae band eang ffeibr llawn cyflym ar ei ffordd…

Dwylo lan pwy hoffai fynd yn gyflymach!

Mae ffeibr llawn Ogi yn prysuro’i ffordd i’r Fenni! Dros y misoedd nesa byddwn ni’n tyllu, yn sgwrsio, ac yn cysylltu cwsmeriaid ar ein ffordd drwy’r dre. Mae modd cofrestru ymlaen llaw nawr i ganfod mwy am ein gwaith yn dy ardal di, a bod ymhlith y cynta i gysylltu â gwasanaeth Ogi. Dechreua drwy gadarnhau dy gôd post isod a bydd hynny’n dy arwain at ein ffurflen i gofrestru ymlaen llaw.
Eich cyfeiriad

Ffeibr llawn. Mantais go iawn.

Ryn ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw’r cysylltiad digidol ble ryn ni’n byw – mae’n golygu bod mwy o deuluoedd yn gallu cysylltu, mwy o bobol yn gallu gweithio gartre, a mwy o fusnesau’n gallu tyfu. A does bwys ble maen nhw. Ein gobaith ni yw y bydd ffeibr llawn Ogi yn gwneud Y Fenni yn lle mwy bywiog fyth i ymweld ag e, ac yn lle gwell i fuddsoddi, byw a gweithio ynddo fe. Drwy wneud hyn, byddwn ni’n agor y drws ar gyfleoedd nawr ac i genedlaethau’r dyfodol.

Dere i gymryd rhan

Ryn ni’n pweru dyfodol digidol Cymru drwy greu seilwaith digidol newydd sbon.

I wneud hyn mewn ffordd wyrddach a gwell, ryn ni’n chwilio am fusnesau, grwpiau a sefydliadau lleol i fod yn bartneriaid inni. Ryn ni’n falch iawn ein bod ni’n noddi tîm Pêl Droed dan-14 Tref Y Fenni – pob lwc iddyn nhw!

Os wyt ti’n aelod o dîm chwaraeon, clwb codio, grŵp creadigol neu yr Urdd yn Y Fenni – cysyllta â ni i weld sut gallwn ni dy helpu.

 

Mae pecyn band eang Ogi ar gael i bawb

Ogi 150 / Jest y peth i ddysgu gartre, i chwarae gemau, i ffrydio – ac ymlacio.

Ogi 300 / Gwena wrth wneud dy waith. Byddi di’n barod am dy gyfarfod Zoom whap.

Ogi 900 / Mwy o sbardun eto i wylio, i wrando, i joio, i recordio, i gydweithio.

Ma’ Ogi ar garlam…

Mae’r daith di dechre!

Ryn ni’n nabod Cymru. Ryn ni’n falch o fod yn gwmni Cymreig, ac ryn ni wedi ymroi i helpu ein cymunedau. Ryn ni hefyd yn gweithio’n glos ’da grwpiau a phartneriaid lleol i ddeall anghenion a blaenoriaethau pob cymuned.

Os oes ’da ti gwestiwn corfforaethol neu sy’n ymwneud â’r wasg, cysyllta â’n tîm Cyfathrebu.