Diolch!

Byddwn yn cysylltu cyn gynted ag sy’n bosibl.