Straeon ffeibr llawn

Teulu (dyn, menyw a phlentyn ifanc) ar y soffa, yn chwarae.

Jake a Cerys,
o Gaerfyrddin

“Byddai lawrlwytho a diweddariadau’n cymryd oriau. A ninnau heb lawer o amser ’da’n gilydd, ryn ni moyn ei ddefnyddio’n chwarae gemau ’da’n ffrindiau, yn hytrach nag yn aros i ddiweddariadau gael eu gosod.”

– Cerys, o Gaerfyrddin

Malcolm wrth ei liniadur yn yr ardd. Mae'n gwenu.

Malcolm,
o Sir Fynwy

Martin yn y peiriant coffi. Mae e'n gwenu.

Martin,
o Hwlffordd

Pratik, meicroffon mewn llaw yn paratoi mewn gig. Mae'n gwenu.

Pratik,
o Lyn Ebwy

Polly yn chwerthin. Mae hi'n paratoi ar gyfer gweithgaredd saethyddiaeth - mae targedau'r saethwyr i'w gweld yn y cefndir.

Polly,
o Gaerdydd

“Dwi’n caru’r ffaith bod cwmnïau fel Ogi yn bodoli!. Maen nhw wir yn creu tegwch yn ein cymunedau, nid yn unig yn cysylltu’r genhedlaeth nesaf, ond maen nhw hefyd yn rhoi cymunedau wrth wraidd popeth maen nhw’n ei wneud.”  

– Polly, o Gaerdydd