Storïau ffeibr llawn

Martin yn y peiriant coffi. Mae e'n gwenu.
Pratik gyda'r meic yng nghanol perfformiad. Mae'n gwenu.

“Mae chwarae
gemau’n rhan
fawr iawn o’n
bywydau ni.”