Press Releases

29.04.2023 / Ogi yn ymuno a thîm Esports Wales er mwyn pweru sector e-chwaraeon Cymru

29.03.2023 / Ogi’n bwrw ati i sicrhau bod prifddinas Cymru’n barod at y dyfodol

23.02.2023 / Hwb i dwf band eang ffeibr llawn yng Nghymru

24.11.2022 / Ogi yn dod â rhaglen STEM ryngweithiol i ysgolion y de

Ogi yn dod â rhaglen STEM ryngweithiol i ysgolion y de Yn y llun: Bwrdd data gyda batri a lanyard Ogi.

26.09.2022 / Lliniaru’r pwysau ar gartrefi gyda band eang am ddim am chwe mis

Lliniaru’r pwysau ar gartrefi gyda band eang am ddim am chwe mis Yn y llun: teulu o bedwar (mam, dad a dau o blant) yn eistedd ar y soffa.

16.08.2022 / Carlamu uchelgais ffeibr llawn Cymru wrth i’r darparwr Ogi gynyddu’r gwaith o’i gyflwyno ar draws de Cymru

Carlamu uchelgais ffeibr llawn Cymru wrth i'r darparwr Ogi gynyddu'r gwaith o'i gyflwyno ar draws de Cymru Yn y llun: Logo Ogi yn sglefrio i lawr y 'Sleid Enfawr' ym Mharc Difyr Coney Beach, Porthcawl

19.07.2022 / Ogi ar y ffordd: cwmni band eang o Gymru yn helpu cymunedau i gysylltu’r haf hwn

Cwmni band eang ar daith dros yr haf, yn cefnogi llu o ddigwyddiadau cymunedol ledled de Cymru Yn y llun: Gwylwyr yn mwynhau Gemau Stryd yr Urdd (Chwith); Staff Ogi a thrigolion lleol yn mwynhau hufen iâ yn Llanfaches (De, uwchben); Gweithdy Science Made Simple (De, gwaelod)

07.06.2022 / Hwb i economi Cymru diolch i wibgysylltiadau Gigabit-bosib Ogi 

Pweru cymunedau: hwb i economi Cymru diolch i wibgysylltiadau Gigabit-bosib Ogi  Yn y llun: Tîm y rhwydwaith gyda'r Swyddog Cyswllt Cymunedol, Louise, yn Llanilltud Fawr.

30.05.2022 / Cysylltiad Gigabit Ogi yn troi Plass Roald Dahl yn arena ar gyfer Gemau Stryd yr Urdd

Cysylltiad Gigabit Ogi yn troi Plass Roald Dahl yn arena ar gyfer Gemau Stryd yr Urdd Yn y llun: Disgyblion o Ysgol Uwchradd Gorllewin Caerdydd (© Gemau Stryd yr Urdd).

26.01.22 / Ogi yn cyhoeddi partneriaeth gyda Rygbi Caerdydd

Dathlu cysylltu a chymuned: Ogi yn cyhoeddi partneriaeth gyda Rygbi Caerdydd Yn y llun: Chwaraewyr Rygbi Caerdydd - Josh Navidi, Lloyd Williams a Rey Lee-Lo