Ni yw Ogi!

Mae Ogi’n fwy nag enw. Mae’n deimlad. Yn gynnes, yn gyfeillgar, yn gyfarwydd. Mae’n gofyn am greu cysylltiad rhwng pobol, a dyna’n union beth ryn ni yma i’w wneud.

Ron ni’n chwilio am frand fyddai’n adlewyrchu ein huchelgais i ymbweru de Cymru – fel bod cymunedau’n gallu manteisio ar gyfle gwell gwibgysylltiadau da.

Yw Ogi’n dod i dy ardal di?

Rho dy gôd post yn y bocs inni gael gweld os yw Ogi ar ein ffordd i dy ddinas, dre, bentre, stryd di…
Eich cyfeiriad

Ar flaen y gad

Tan nawr, mae’r gwaith o wella seilwaith band eang Cymru wedi bod yn ara’ iawn. Felly, ryn ni’n trio newid hynny.

Yn 2020, cawson ni fuddsoddiad i gyflwyno band eang ffeibr llawn, a hynny ar raddfa fawr. Ryn ni wedi dwblu mewn maint, wedi sefydlu cadwyn gyflenwi, a nawr ryn ni’n creu llwybr i weddnewid y dirwedd ddigidol yn ne Cymru unwaith ac am byth.

“Yng Nghymru, ryn ni ar ein gorau pan fyddwn ni’n dod at ein gilydd, ac mae dod at ein gilydd ar-lein yn bwysicach nag erioed.”