Dere i gwrdd â thîm Ogi yn dy ardal di

Os yw Ogi’n brysur yn dy dre neu bentre, yna mae un o’n Swyddogion Cymunedol wrth law i helpu!

Arweinydd cymunedol Ogi yn ardal Y Fro, yn gwenu.

Dere i gwrdd â Louise, sy’n cynrychioli ni yn y Fro

Pan nad yw Louise yn gweithio, mae hi mas yn yr awyr agored. Ei diddordebau pennaf yw padlfyrddio a nofio gwyllt yn y môr neu mewn llyn lleol. Ar dir sych, mae Louise yn mwynhau dod o hyd i gorneli Cymru ar ddwy droed, a mynd i gerdded.

Arweinydd cymunedol, Ogi, Martin yn gwenu.

Dere i gwrdd â Martin, sy’n cynrychioli ni yn Sir Benfro

Ar ddyddiau braf (mae’r haul bob amser yn disgleirio yn Sir Benfro) mae Martin yn joio cerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir gyda’i gi ffyddlon, Xander Jnr. Falle y gweli di e hefyd yn dyfarnu gêm bêl-droed yn ei dref enedigol. Mae e’n beio ei benliniau am y ffaith nad yw’n chware mwyach. Mae cyfrannu at y gymuned hefyd yn bwysig i Martin, yn bersonol ac yn broffesiynol. Dim syndod fod ganddo glust i wrando – mae’n hyfforddi i fod yn gwnselydd ac yn gwirfoddoli gyda’r Samariaid yn ei amser hamdden.

Arweinydd cymunedol Ogi, Ryan, yn gwenu.

Dere i gwrdd â Ryan, sy’n cynrychioli ni yn Sir Fynwy

Mae gan Ryan bersonoliaeth – a gwên fawr – Gymreig. Os yw Ryan yn chwerthin, mae’n amhosibl peidio chwerthin hefyd. Mae e’n dwli ar fotobeics, ac yn hoffi gyrru o gwmpas de Cymru mor aml ag y gall. Teulu yw popeth i Ryan – yn cynnwys ei darwgi (bulldog), Thor.

*Ein tudalennau cymunedol ar Facebook. Mae’r tudalennau yma yn agor mewn tab newydd.

Mae cymuned wrth wraidd popeth a wnawn

Mae Ogi wrthi’n dod a ffeibr optic mewn i trefi a phentrefi ar hyd a lled y de. Mae ein Swyddogion Cymunedol yma i gefnogi cymunedau lleol yn ystod y broses, ac i’w galluogi i wneud y gorau o’u gwibgysylltiad newydd, nawr ac yn y dyfodol.

Mae’r tîm yn un o nifer i weld tra byddwn ni yn yr ardal – felly cofia stopio i dweud ‘shwmae’ os fydd cyfle – ryn ni wir yn griw cyfeillgar!