Amdani, Hwlffordd!

Mae gwasanaeth Ogi ar gael nawr yn rhai rhannau o Hwlffordd, a byddwn ni gyda gweddill y dre yn fuan iawn.

Mae dyfodol disglair yma

Mae ffeibr gwib-gyflym Ogi nawr ar gael mewn rhannau o Hwlffordd, ac mae gennym ddegau o gwsmeriaid lleol hapus yn barod.

Os wyt ti’n byw neu’n berchen ar fusnes yn un o’r ardaloedd hyn, gelli ymuno ag Ogi nawr a phrofi band eang cynt o lawer nag wyt ti erioed wedi’i dderbyn o’r blaen. Mae ein pecynnau’n amrywio o 150Mbps i 900Mbps, a’n prisiau’n dechrau o £25 y mis am chwe mis, diolch i’n Cynnig Croeso ardderchog.

Os nad yn ni wedi cyrraedd dy stryd di cweit eto, yna rho dy god post isod, ac mi wnawn ni roi gwybod pan ryn ni’n agosáu.

Pecynnau Ogi’n lleol

Mae Ogi’n cynnig ystod o becynnau band eang gwib-gyflym sy’n cynnwys wifi am ddim a gwasanaeth Llais yn ychwanegol – i gyd am brisiau gwych.

Cynnig

Ogi 150

Gwasanaeth gwych i’r cartref ar gyfer hyd at ddeg dyfais. Perffaith ar gyfer cartrefi llai, syrffwyr y we a gwylwyr teledu.

£25 £35

y mis* cytundeb 24 mis

Cyflymder Lawrlwytho Cyfartalog*

150 Mbps

Cyflymder Lanlwytho Cyfartalog*

15 Mbps

Llwybrydd wifi

1x Zyxel EX3301

Costau cysylltu:

£0 £60

Hefyd

Gwasanaeth Cwsmer lleol.
Gwasanaeth llais ar gael.

*Cynnig Croeso: £25 y mis am y chwe mis cyntaf, yna £35 y mis am weddill y cyfnod. Cytundebau 24 mis yn unig. Mae cytundebau 12 mis ar gael hefyd. / Dyma’r cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho cyfartalog y mae 50% o’n cwsmeriaid yn gallu eu cael yn ystod oriau brig (8.00pm-10.00pm.) / Mae cwsmeriaid 12 a 24 mis yn gallu cael eu cyswllt wedi’i osod yn rhad ac am ddim.

Cynnig

Ogi 300

Ar gyfer cartrefi prysur gyda hyd at ugain dyfais. I’r gemyrs, y dysgwyr, y gweithwyr cartref. Cer amdani.

£35 £45

y mis* cytundeb 24 mis

Cyflymder Lawrlwytho Cyfartalog*

300 Mbps

Cyflymder Lanlwytho Cyfartalog*

30 Mbps

Llwybryddion Wifi mesh

2x Lwybrydd wifi mesh Amazon eero 6

Costau cysylltu:

£0 £60

Hefyd

Gwasanaeth Cwsmer lleol.
Gwasanaeth llais ar gael.

*Cynnig Croeso: £35 y mis am y chwe mis cyntaf, yna £45 y mis am weddill y cyfnod. Cytundebau 24 mis yn unig. Mae cytundebau 12 mis ar gael hefyd. / Dyma’r cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho cyfartalog y mae 50% o’n cwsmeriaid yn gallu eu cael yn ystod oriau brig (8.00pm-10.00pm.) / Mae cwsmeriaid 12 a 24 mis yn gallu cael eu cyswllt wedi’i osod yn rhad ac am ddim.

Cynnig

Ogi 900

Band eang anferth i’r gwir ddefnyddwyr digidol – sy’n gweithio gartref, yn byw’n Smart, yn flogwyr a’r dechnoleg-garwyr!

£55 £65

y mis* cytundeb 24 mis

Cyflymder Lawrlwytho Cyfartalog*

900 Mbps

Cyflymder Lanlwytho Cyfartalog*

90 Mbps

Llwybryddion wifi mesh

2x Lwybrydd wifi mesh eero Pro 6 Amazon

Costau cysylltu:

£0 £60

Hefyd

Gwasanaeth Cwsmer lleol.
Gwasanaeth llais ar gael.

*Cynnig Croeso: £55 y mis am y chwe mis cyntaf, yna £65 y mis am weddill y cyfnod. Cytundebau 24 mis yn unig. Mae cytundebau 12 mis ar gael hefyd. / Dyma’r cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho cyfartalog y mae 50% o’n cwsmeriaid yn gallu eu cael yn ystod oriau brig (8.00pm-10.00pm.) / Mae cwsmeriaid 12 a 24 mis yn gallu cael eu cyswllt wedi’i osod yn rhad ac am ddim.

Ymuna nawr!

Rho ganiad i ni heddiw ar 029 2002 0520 neu defnyddia’r chwiliwr isod er mwyn gweld be fedrwn ni ei gynnig i ti.
Eich cyfeiriad

Ar lawr gwlad

Ryn ni’n gobeithio bod yn weladwy iawn yn y gymuned dros y misoedd nesa – bydd ein criwiau adeiladu, timau gwerthu a’n ymgynghorwyr gofal i’w gweld yn gyson. Os oes gen ti unrhyw gwestiynnau o gwbl ar gyfer Ogi yna Martin – ein Swyddog Cymunedol lleol – yw’r boi da’r atebion i gyd!

Byddwn ni’n rhoi gwybod pan fyddwn ni’n pasio dy gartref, a pan fyddwn yn barod i dy wibgysylltu. Efallai y byddwn ni hefyd yn cysylltu er mwyn sicrhau caniatád i adeiladu’n dy ardal (gelwir hyn yn gytundeb wayleave), felly diolch ymlaen llaw am dy help.

Ryn ni mor falch mai ni yw noddwyr Clwb Pêldroed Hwlffordd, a Stadiwm Ogi Bridge Meadow. Fel cwmni Cymreig, mae treftadaeth yn bwysig i ni hefyd, ac ryn ni wrth ein boddau i fod yn partnera da Amgueddfa’r Dref! 

Ffeithiau Ffeibr Hwlffordd

Ryn ni’n buddsoddi £6m yn y gymuned, a bydd y rhwydwaith yn ennyn ar tua x5 hynny i’r economi’n gyffredinol.

Bydd ein rhwydwaith yn gwibgysyllt dros 8.500 o gartrefi a busnesau’n y dre. Gall y rhwydwaith 10-Gig-bosibl dyfu gyda’ch anghenion am flynyddoedd i ddod.

Mae ein pecynnau’n amrywio o 150Mbps i 900Mbps – sy’n ddigon i bweru hyd at 100 dyfais ar unwaith, ac sy’ tua x20 yn gynt na’r cyflymder cyfartalog lleol.