Mae ffeibr llawn ar ei ffordd!

Ryn ni ar ein ffordd i Dinas Powys. Cyn-gofrestra nawr i ddysgu mwy.

Mae mantais go iawn ffeibr llawn yn dod.

Mae gwasanaeth band eang cyflym iawn Ogi ar ei ffordd i Ddinas Powys. Byddwn ni’n adeiladu rhwydwaith band eang ffeibr-optic drwy’r gymuned dros y misoedd nesa.

Os wyt ti’n byw’n lleol neu’n rhedeg busnes yn yr ardal, yna cyn-gofrestra nawr er mwyn dysgu mwy am gynluniau Ogi i’th wibgysylltu gyda band eang cynt nag wyt ti erioed wedi’i brofi o’r blaen. Mae ein pecynnau’n amrywio o 150Mbps i 900Mbps a’n prisiau’n dechrau o £25, diolch i’n Cynnig Croeso.

Wyt tishe mynd yn gynt?

Defnyddia’r chwiliwr isod er mwyn cyn-gofrestru diddordeb yng ngwasanaeth cyflym iawn Ogi, gan ddilyn ein siwrne at stepen dy ddrws.
Eich cyfeiriad

Ogi’n dy gymuned

Ryn ni’n gobeithio bod yn weladwy iawn yn y gymuned dros y misoedd nesa – bydd ein criwiau adeiladu, timau gwerthu a’n ymgynghorwyr gofal i’w gweld yn gyson. Os oes gen ti unrhyw gwestiynnau o gwbl ar gyfer Ogi yna Louise – ein Swyddog Cymunedol lleol – yw’r boi da’r atebion i gyd!

Byddwn ni’n rhoi gwybod pan fyddwn ni’n pasio dy gartref, a pan fyddwn yn barod i dy wibgysylltu. Efallai y byddwn ni hefyd yn cysylltu er mwyn sicrhau caniatád i adeiladu’n dy ardal (gelwir hyn yn gytundeb wayleave), felly diolch ymlaen llaw am dy help.

Ryn ni hefyd yn falch iawn o bartnera gyda pob math o glybiau, grwpiau a sefydliadau lleol – bydd rhagor o newyddion da ni i’w rannu ar hyn cyn hir.

Ffeithiau ffeibr llawn

Ryn ni’n buddsoddi tua £2.5m yn y gymuned, a bydd y rhwydwaith yn ennyn ar tua x5 hynny i’r economi’n gyffredinol.

Bydd ein rhwydwaith yn gwibgysylltu miloedd o gartrefi a busnesau’n y dre. Gall y rhwydwaith 10-Gig-bosibl dyfu gyda’ch anghenion am flynyddoedd i ddod.

Mae ein pecynnau’n amrywio o 150Mbps i 900Mbps – sy’n ddigon i bweru hyd at 100 dyfais ar unwaith, ac sy’ tua x20 yn gynt na’r cyflymder cyfartalog lleol.

Mae cymunedau’n cyfri yn Ogi.