Ogi i fi

Gwibgysylltiadau gwych am brisiau da?
Ymuna â chwyldro digidol Ogi heddiw. 

Ymuna heddiw!

Defnyddia’n chwilotydd côd post i wirio argaeledd yn dy ardal di.
Eich cyfeiriad

Pecyn i ti…

Dyma ein pecynnau ffeibr llawn a llais Ogi. Mae’r rhain ar gael yng nghymunedau ffeibr Ogi.
Ryn ni hefyd yn cynnig ystod o becynnau amgen dros rwydweithiau partneriaid mewn
ardaloedd eraill. Galwa ein tîm nawr i ddysgu mwy!

Rho ganiad i ni

Mae ein criw gwerthu yma i ddod o hyd i’r pecyn gorau posibl i ti.

Rho ganiad i’n tîm cyfeillgar ar 029 2002 0520 rhwng 9.00am – 5.30pm, Llun i Gwener.

Mae Cymru’n le bach – falle fyddan nhw’n gwybod popeth am dy gymuned; ac ma nhw’n sicr yn gwybod eu stwff.

Band â ti!

“Wrth fynd ar anturiaethau
i bob cwr o’r byd,
roedd yn rhaid imi binsio fy hun.”

~Malcolm, o’r Fenni

Yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael yn dy ardal di. Mae Cynnig ‘Ogi Max’ yn cynnwys band eang am ddim a gwasanaeth llais am ddim gyda’r nos ac ar benwythnosau am chwe mis. Nid yw galwadau y tu fas i’r tariff hwn wedi’u cynnwys. Mae’r contract yn un 24 mis. Fe alli di ganslo dy wasanaeth band eang Ogi Max o fewn tri mis heb unrhyw ymrwymiad pellach, ond bydd yn rhaid dychwelyd yr offer wifi at Ogi. Fe alli di ganslo gwasanaeth llais Ogi unrhyw bryd gyda 30 diwrnod o rybudd. Prisiau band eang misol o £30 ac o £5 ar gyfer gwasanaeth llais gyda’r nos ac ar benwythnosau ar ôl chwe mis. Mae’r prisiau’n amrywio yn dibynnu ar y pecyn.