Technoleg, ond ar y lefel nesaf!

Rho hwb i’th fywyd ar-lein heddiw gydag Ogi.

Chwe mis AM DDDIM*

Ydy. Mae’n wir.

Ryn ni’n cysylltu cartrefi a busnesau mewn cymunedau ar draws y de gyda’n rhwydwaith band eang gwibgyswllt Gigabit-bosibl.

Mae hynny’n golygu cyflymder epig sydd hyd at ugain gwaith yn gyflymach na’r cyfartaledd lleol – gwasanaeth sydd ar gael gan Ogi yn unig mewn sawl ardal. Yn wir, ryn ni’n gwybod y byddi di’n ei hoffi gymaint, ryn ni’n cynnig chwe mis o fand eang a galwadau llais gyda’r nos ac ar benwythnosau AM DDIM*.

Ac os nad wyt ti’n byw ar rwydwaith ffeibr Ogi, ryn ni’n cynnig bargeinion gwych mewn ardaloedd ffeibr llawn eraill hefyd.

Pecyn sy’n siwtio i’r dim…

Chwilia am dy becyn delfrydol – dewisa gyflymder…150Mbps, 300Mbps a 900Mbps ac fe gei di:

  • Band eang gwibgyswllt AM DDIM* am chwe mis.
  • Galwadau gyda’r nos ac ar benwythnosau AM DDIM* am chwe mis.
  • Offer wifi AM DDIM*
  • Gwaith gosod AM DDIM*
  • Hefyd, gelli adael unrhyw bryd yn ystod y tri mis cyntaf (ond ryn ni’n siwr na fyddi di eisiau).

Felly, beth am gysylltu.?

Mynna ein cynnig epig heddiw!

Mae criw gwerthu Ogi yma i ddod o hyd i’r fargen orau bosib i ti. Ffonia ni nawr ar 029 2002 0520
i gael gwybod os fedri di gael band eang AM DDIM* am chwe mis – a llawer mwy.


Barod i fynd yn gynt?

Defnyddia’r chwilotydd isod i weld be fedrwn ni ei gynnig i ti neu galwa ni ar 029 2002 0520.
Eich cyfeiriad

Cloncian fel byth o’r blaen

Cofio’r ffonau hen-ffasiwn yna gyda chebl, hir, gyrliog? Er bod y dyddie hynny wedi heb basio, mae’n bodibl dy fod ti dal yn dibynnu ar linell ffôn gopor i dy gartref.

Os felly, be am ychwanegu gwasanaeth Llais Ogi at dy becyn: mae’n wasanaeth ffôn, ond dros y we.

Dewisa wasanaeth llais Gyda’r Nos a Phenwythnos AM DDIM am chwe mis (o £5 y mis fel arall).

Cloncian cyfoes!

Pa Ogi wyt ti?

*Yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael yn dy ardal di. Mae Cynnig ‘Ogi Max’ yn cynnwys band eang am ddim a gwasanaeth llais am ddim gyda’r nos ac ar benwythnosau am chwe mis. Nid yw galwadau y tu fas i’r tariff hwn wedi’u cynnwys. Mae’r contract yn un 24 mis. Fe alli di ganslo dy wasanaeth band eang Ogi Max o fewn tri mis heb unrhyw ymrwymiad pellach, ond bydd yn rhaid dychwelyd yr offer wifi at Ogi. Fe alli di ganslo gwasanaeth llais Ogi unrhyw bryd gyda 30 diwrnod o rybudd.