Technoleg, ond ar y lefel nesaf!

Rho hwb i’th fywyd ar-lein heddiw gydag Ogi.

Mynna ein cynnig epig heddiw!

Mae criw gwerthu Ogi yma i ddod o hyd i’r fargen orau bosib i ti. Ffonia ni nawr ar 029 2002 0520
i gael gwybod os fedri di gael band eang AM DDIM am chwe mis – a llawer mwy.

Barod i fynd yn gynt?

Defnyddia ein chwilotydd i weld be fedrwn ni ei gynnig i ti, neu galwa ni ar 029 2002 0520 am sgwrs.
Eich cyfeiriad

Chwe mis AM DDDIM*

Ydy. Mae’n wir.

Ryn ni’n cysylltu cartrefi a busnesau mewn cymunedau ar draws y de gyda’n rhwydwaith band eang gwibgyswllt Gigabit-bosibl.

Mae hynny’n golygu cyflymder epig sydd hyd at ugain gwaith yn gyflymach na’r cyfartaledd lleol – gwasanaeth sydd ar gael gan Ogi yn unig mewn sawl ardal. Yn wir, ryn ni’n gwybod y byddi di’n ei hoffi gymaint, ryn ni’n cynnig chwe mis o fand eang a galwadau llais gyda’r nos ac ar benwythnosau AM DDIM.

Ac os nad wyt ti’n byw ar rwydwaith ffeibr Ogi, ryn ni’n cynnig bargeinion gwych mewn ardaloedd ffeibr llawn eraill hefyd.

Pecyn sy’n siwtio i’r dim…

Chwilia am dy becyn delfrydol – dewisa gyflymder…150Mbps, 300Mbps a 900Mbps ac fe gei di:

  • Band eang gwibgyswllt AM DDIM am chwe mis.
  • Galwadau gyda’r nos ac ar benwythnosau AM DDIM am chwe mis.
  • Offer wifi AM DDIM.
  • Gwaith gosod AM DDIM.
  • Hefyd, gelli adael unrhyw bryd yn ystod y tri mis cyntaf (ond ryn ni’n siwr na fyddi di eisiau).

Felly, beth am gysylltu?

Cloncian sy’n well nag erioed

Os wyt ti’n hoffi sgwrs dros dy ffôn cartref, yna rwyt ti siwr o fod yn dibynnu ar hen wifrau copor i gynnal y trafod.

Gall Ogi drawsnewid hyn i gyd gyda’n pecynnau Llais Ogi: sef gwasanaeth ffôn slic, dros y we.

Mae gwasanaeth llais Gyda’r Nos a Phenwythnos ar gael AM DDIM am chwe mis (o £5 y mis fel arall) gyda bob un o’n pecynnau band eang. 

Cloncian cyfoes!

Pa Ogi wyt ti?

*Yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael yn dy ardal di. Mae Cynnig ‘Ogi Max’ yn cynnwys band eang am ddim a gwasanaeth llais am ddim gyda’r nos ac ar benwythnosau am chwe mis. Nid yw galwadau y tu fas i’r tariff hwn wedi’u cynnwys. Mae’r contract yn un 24 mis. Fe alli di ganslo dy wasanaeth band eang Ogi Max o fewn tri mis heb unrhyw ymrwymiad pellach, ond bydd yn rhaid dychwelyd yr offer wifi at Ogi. Fe alli di ganslo gwasanaeth llais Ogi unrhyw bryd gyda 30 diwrnod o rybudd.