Does unman yn debyg i adre

Mae gwir ffeibr yn golygu gwir gyswllt; ar gyfer gwaith, byw – a joio.

Croeso i Ogi

Yma yng Nghymru ryn ni’n dwli ar ‘groeso cynnes’ ond mae croeso Ogi yn grasboeth! Mae ein pecynnau’n amrywio o 150 Mbps i’r rhyfeddol, ysgytwol 900 Mbps. Mae ein cynigion croeso hefyd yn cynnwys £10.00 oddi ar dy fil am y 6 mis cyntaf (ar gytundeb 24 mis), wifi gwych, a byddwn ni’n gosod dy wibgysylltiad yn rhad ac am ddim hefyd!

Amdani!

Mae ‘na Ogi ar gyfer pob cartref…

Os wyt ti’n byw mewn Cymuned Ogi mae’r pecynnau yma ar gael i brynu nawr. Os wyt ti’n byw yn rhywle arall, yna peidiwch â phoeni efallai y byddwn y gallwn helpu gyda gwasanaeth amgen – rhowch eich côd post yn y chwiliwr i gael gwybod mwy! Pa gynnig Ogi sy’n gweddu orau i ti?

Cynnig

Ogi 150

Gwasanaeth gwych i’r cartref ar gyfer hyd at ddeg dyfais. Perffaith ar gyfer cartrefi llai, syrffwyr y we a gwylwyr teledu.

£25 £35

y mis* cytundeb 24 mis

Cyflymder Lawrlwytho Cyfartalog*

150 Mbps

Cyflymder Lanlwytho Cyfartalog*

15 Mbps

Llwybrydd Wifi

1x Zyxel EX3301

Costau cysylltu:

£0 £60

Hefyd

Gwasanaeth Cwsmer lleol.
Gwasanaeth llais ar gael.

*Cynnig Croeso: £25 y mis am y chwe mis cyntaf, yna £35 y mis am weddill y cyfnod. Cytundebau 24 mis yn unig. Mae cytundebau 12 mis ar gael hefyd. / Dyma’r cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho cyfartalog y mae 50% o’n cwsmeriaid yn gallu eu cael yn ystod oriau brig (8pm-10pm.) / Mae cwsmeriaid 12 a 24 mis yn gallu cael eu cyswllt wedi’i osod yn rhad ac am ddim.

Cynnig

Ogi 300

Ar gyfer cartrefi prysur gyda hyd at ugain dyfais. I’r gemyrs, y dysgwyr, y gweithwyr cartref. Cer amdani.

£35 £45

y mis* cytundeb 24 mis

Cyflymder Lawrlwytho Cyfartalog*

300 Mbps

Cyflymder Lanlwytho Cyfartalog*

30 Mbps

Llwybryddion Wifi Mesh

2x Lwybrydd wifi mesh eero 6 Amazon

Costau cysylltu:

£0 £60

Hefyd

Gwasanaeth Cwsmer lleol.
Gwasanaeth llais ar gael.

*Cynnig Croeso: £35 y mis am y chwe mis cyntaf, yna £45 y mis am weddill y cyfnod. Cytundebau 24 mis yn unig. Mae cytundebau 12 mis ar gael hefyd. / Dyma’r cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho cyfartalog y mae 50% o’n cwsmeriaid yn gallu eu cael yn ystod oriau brig (8pm-10pm.) / Mae cwsmeriaid 12 a 24 mis yn gallu cael eu cyswllt wedi’i osod yn rhad ac am ddim.

Cynnig

Ogi 900

Band eang anferth i’r gwir ddefnyddwyr digidol – sy’n gweithio gartref, yn byw’n Smart, yn flogwyr a’r dechnoleg-garwyr!

£55 £65

y mis* cytundeb 24 mis

Cyflymder Lawrlwytho Cyfartalog*

900 Mbps

Cyflymder Lanlwytho Cyfartalog*

90 Mbps

Llwybryddion Wifi Mesh

2x Lwybrydd wifi mesh eero Pro 6 Amazon

Costau cysylltu:

£0 £60

Hefyd

Gwasanaeth Cwsmer lleol.
Gwasanaeth llais ar gael.

*Cynnig Croeso: £55 y mis am y chwe mis cyntaf, yna £65 y mis am weddill y cyfnod. Cytundebau 24 mis yn unig. Mae cytundebau 12 mis ar gael hefyd. / Dyma’r cyflymderau lawrlwytho a lanlwytho cyfartalog y mae 50% o’n cwsmeriaid yn gallu eu cael yn ystod oriau brig (8pm-10pm.) / Mae cwsmeriaid 12 a 24 mis yn gallu cael eu cyswllt wedi’i osod yn rhad ac am ddim.


Ishe mynd yn gynt?

Dere i weld be sy ’da ni i’w gynnig iti…
Eich cyfeiriad

Wifi i bawb yn rhan o’r pris

Mae ffeibr llawn Ogi yn dod at stepen y drws (wel, i mewn i focs bach Nokia ar y wal ger y drws ffrynt…) Yna bydd Ogi’n dy helpu i sicrhau bod dy wibgysylltiad ar gael ar hyd a lled dy gartref gyda’n llwybryddion – sy’n rhad ac am ddim i bob cwsmer. Bydd cwsmeriaid…

  • Ogi 150 yn derbyn y llwybrydd Zyxel diweddaraf.
  • Ogi 300 yn derbyn dau lwybrydd wifi mesh eero 6 Amazon.
  • Ogi 900 yn derbyn dau lwybrydd wifi mesh eero Pro 6 Amazon.

Bydd rhain yn helpu i bawb yn dy deulu neu ar yr aelwyd i wneud y gorau o’ch gwibgysylltiad o fwrdd y gegin i’r stafell ymolchi.

Clwb clecs Ogi

Mae ebyst yn olreit, ond sdim byd yn well na sgwrs. Mae Ogi yn cynnig gwasanaeth Llais gyda’n pecynnau band eang: sef cyswllt gwneud galwadau, fel ffôn, ond dros y rhyngrwyd.

Os wyt ti’n un am sgwrs neu glonc, ychwanega wasanaeth Llais at dy becyn nawr!

Pa Ogi wyt ti?

Ddim yn un o gymunedau ffeibr Ogi?

Dros y pum mlynedd nesa, ryn ni’n gobeithio cyrraedd trefi a phentrefi ar hyd a lled y de, felly defnyddia’r chwiliwr isod i ddilyn ein siwrne – reit at stepen dy ddrws, cyn bo hir.

Hyd yn oed os nad ydyn ni’n adeiladu’n dy ardal, gallwn ni ddarparu gwasanaeth ffeibr llawn amgen i rai cwsmeriaid cartref. Ryn ni hefyd yn cynnig bob math o wasanaethau telethrebu a TG i fusnesau ym mhob rhan o’r de.

Defnyddia’r chwiliwr i ddysgu mwy.