Band eang a gwasanaeth
llais i fusnesau
o £37.50 y mis

Mae Ogi ’ma i bweru busnesau ledled y de, gan greu rhwydwaith newydd yn barod at yr hyn a ddaw nesa’.

Bwndeli cysylltu a llais…

Ryn ni’n cynnig band eang Ogi Pro pwrpasol i fusnesau yn holl ardaloedd ein rhwydwaith. Mewn busnes wrth dy hunan? Neu’n ficrofusnes? Mae modd ychwanegu gwasanaethau VoIP gyda galwadau rhad ac am ddim yn elfen safonol o’r pecyn. Cofrestra heddiw – mae’r prisiau’n dechrau ar £37.50 y mis*

Ogi Pro 300: cyflymder 300Mbps lan a lawr
Ogi Pro 500: cyflymder 500Mbps lan a lawr
Ogi Pro 900: cyflymder 900Mbps lan a lawr

*Y pris ar gael ar gontract 36 mis neu gontract 24 mis heb wasanaethau galwadau llais

Busnes go iawn.
Cysylltiad go iawn.

Ryn ni’n gwmni Cymreig sy’n rhan o’r gymuned fusnes ffyniannus, ac ryn ni bellach am fod yn ddarparwr iti ac yn bartner digidol dibynadwy hefyd.

Fel un o Bartneriaid Aur mwya’ Microsoft yng Nghymru, fe allwn ni gefnogi dy daith ddigidol a phweru dy gynhyrchiant a dy dwf, beth bynnag y mae dy fusnes yn ei wneud.

Mae’n bryd cefnu ar yr hen linellau ffôn copr cyn iddyn nhw gael eu diffodd. Drwy ychwanegu gwasanaeth Protocol Llais dros y Rhyngrwyd (VoIP), fe fydd dy alwadau llais bellach yn perthyn i’r unfed ganrif ar hugain, gyda galwadau am ddim dros y rhyngrwyd yn elfen safonol o’r pecyn.

Mae’n bryd cael gwell cysylltiad

Dere i weld a allwn ni ddod â gwibgysylltiad band eang y genhedlaeth nesa’ reit at stepen dy ddrws er mwyn iti gael ein bwndel band eang a llais i fusnesau am bris isel, heb unrhyw gostau gosod.
Eich cyfeiriad

Atebion cysylltu ledled y de

Os nad wyt ti mewn ardal sydd â rhwydwaith Ogi, fe allwn ni gynnig pob math o atebion cysylltu i dy fusnes o hyd, ble bynnag wyt ti yn y de, a hynny drwy’r rhwydweithiau sy’n bartneriaid inni.

O becynnau band eang i linellau pwrpasol a chymorth rheoli TG, ryn ni’n barod ac yn aros i ddod yn bartner digidol dibynadwy iti.