Y gorllewin gwych

Mae band eang ffeibr llawn cyflym yn Hwlffordd: ryn ni wedi dechrau cysylltu cwsmeriaid! 

Dwylo lan pwy hoffai fynd yn gyflymach!

Mae ffeibr llawn Ogi yn Hwlffordd! Dros y misoedd nesa byddwn ni’n tyllu, yn sgwrsio, ac yn cysylltu cwsmeriaid o Crundale i Bont Myrddin. Cysyllta nawr trwy wasgu ar y botwm isod neu ffonio 029 2002 0520 i gael gwybod y diweddara am ein gwaith – a bod ymhlith y cynta i gysylltu â gwasanaeth Ogi. Rho dy gôd post isod i weld be yw’r cam nesa.
Eich cyfeiriad

Ffeibr llawn. Mantais go iawn.

Ryn ni i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw cysylltiad digidol i’n trefi. Mae’n gadael i fwy o deuluoedd gysylltu, mwy o bobl i weithio o bell neu wrth deithio, a mwy o fusnesau i dyfu – ble bynnag maen nhw. Ryn ni am wneud Hwlffordd yn lle mwy bywiog fyth i ymweld ag e, ac yn lle gwell i weithio, byw a buddsoddi ynddo fe. Ryn ni’n gobeithio y gall ffeibr llawn Ogi helpu i roi cyfleoedd nawr, yn ogystal ag i’r genhedlaeth nesa.

Ymuna ’da chwyldro Ogi!

Ryn ni’n pweru dyfodol digidol Cymru drwy greu seilwaith digidol newydd sbon.

I wneud hyn mewn ffordd wyrddach a gwell, ryn ni’n chwilio am fusnesau, grwpiau a sefydliadau lleol i fod yn bartneriaid inni. Dyna pam ein bod ni mor falch mai ni yw noddwyr Stadiwm Ogi Bridge Meadow, Clwb Pêl Droed Hwlffordd am y tair blynedd nesa, a’n bod ni’n cefnogi Amgueddfa Tref Hwlffordd hefyd.

Os wyt ti’n aelod o dîm chwaraeon, clwb codio, grŵp creadigol neu yr Urdd yn lleol – cysyllta â ni i weld sut allwn ni dy helpu.

Pa becyn band eang Ogi fydd orau i ti?

Ogi 150 / Jest y peth i ddysgu gartre, i chwarae gemau, i ffrydio – ac ymlacio.

Ogi 300 / Gwena wrth wneud dy waith. Byddi di’n barod am dy gyfarfod Zoom whap.

Ogi 900 / Mwy o sbardun eto i wylio, i wrando, i joio, i recordio, i gydweithio. Pa becyn band eang Ogi fydd orau i ti?

Mae Ogi ar ei ffordd…

Mae’r daith di dechre!

Ryn ni’n nabod Cymru. Ryn ni’n falch o fod yn gwmni Cymreig, ac ryn ni wedi ymroi i helpu ein cymunedau. Ryn ni hefyd yn gweithio’n glos ’da grwpiau a phartneriaid lleol i ddeall anghenion a blaenoriaethau pob cymuned.

Os oes ’da ti gwestiwn corfforaethol neu sy’n ymwneud â’r wasg, cysyllta â’n tîm Cyfathrebu.