Gwybodaeth i chi

Cwsmeriaid Spectrum Internet a Net Support UK, dyma’r holl wybodaeth hanfodol am eich cytundeb gyda ni, a’ch gwasanaeth oddi wrthom ni.

Eich gwasanaeth wrthom ni

Ogi yw enw newydd yr holl gwmnïau sydd yn y grŵp Spectrum Fibre, gan gynnwys Spectrum Internet a Net Support UK. Mae Enw Cofrestredig Net Support UK hefyd wedi cael ei newid i Ogi Networks Limited, er mwyn cyd-fynd ag enw masnachu newydd y grŵp.

Rydym yn gwerthfawrogi eich busnes yn fawr iawn ac ni fydd eich gwasanaeth oddi wrthom yn newid.

Ein enw sy’n newid, ac mae hyn yn golygu efallai y byddwch hefyd yn gweld rhai newidiadau i bryd a gwêdd ein gwefan a’n ebyst, ein biliau a’n anfonebau er mwyn adlewyrchu’r brand newydd.

Mae yr holl wybodaeth sy’n berthnsaol i’r gwasanaethau presennol isod, yn y brand gwreiddiol, er mwyn cadw pethau’n syml. Byddwn hefyd yn cadw mewn cysylltiad dros y misoedd nesaf gydag unrhyw newydd pellach.

Cwsmeriaid Spectrum Internet

Gwybodaeth allweddol am eich gwasanaethau chi.

Mae’r dogfennau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. 

Pob cwsmer
Cwsmeriaid band eang i’r cartref
Cwsmeriaid band eang i fusnesau

Termau ac Amodau:

Cytundebau Lefel Gwasanaeth – Gwasanaethau Band Eang i Fusnesau:

Cwsmeriaid gwibgysylltiad premiwm i fusnesau

Cwsmeriaid Net Support UK

Enw Cofrestredig newydd Net Support UK yw Ogi Networks Limited, sy’n masnachu dan yr enw Ogi.

Dyw eich gwasanaeth wrthom ni ddim yn newid.

Dyma’r holl wybodaeth bwysig am y gwasanaethau hynny.

Mae’r dogfennau hyn ar gael yn Saesneg yn unig. 

Gwybodaeth gyffredinol

Polisïau a Gweithdrefnau:

Gwasanaethau Trydydd Partïon: 

  • Mae Net Support UK Ltd/Ogi Networks Limited yn Bartner Sianel i Nominet. I weld Termau ac Amodau Nominet, ewch i’w gwefan.
  • Mae Net Support UK Ltd/Ogi Networks Limited hefyd yn gweithio gyda chofrestrfeydd trydydd partïon er mwyn darparu gwasanaethau rheoli pyrth. Er mwyn gweld eu Polisïau, Termau ac Amodau ewch i: ICANN Whois Data Reminder Policy  / GoDaddy Legal Agreements and Policies.
  • Os hoffech ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau rheoli pyrth a’n gweithdrefnau, yna rhowch ganiad i un o’n ymgynghorwyr ar ein Desg Gwasanaeth i Fusnesau. 
Disgrifiadau o’n Gwasanaethau
Cytundebau Lefel Gwasanaeth
Termau ac Amodau