Sdim shwd beth â dydd Llun diflas

Os hoffet ti ddatblygu dy yrfa mewn tîm llwyddiannus sy’n gweithio dros gymunedau Cymru, bydden ni’n dwlu dy gael di yn ein corlan. Croeso!

Datblygu. Rhwydweithio. Gwerthu. Marchnata. Tech Gwyb. Help technegol. Peirianneg.

Mae dyfodol llachar, llewyrchus i ti a dy yrfa fan hyn.

Bydden ni’n dwlu dy gael di’n rhan o’n tîm.

Croeso i ddyfodol newydd…

Coda i’r her gyda ni – gan ein helpu ni i greu tirwedd digidol fydd yn destun balchder i genedlaethau’r dyfodol.

Chwilia am swydd gyda ni nawr.

 

Ym ymbweru ein cymunedau

Mae cysylltiad rhyngrwyd gwael yn achosi lot o broblemau: mae’n gallu ynysu pobol, rhwystro cyfleoedd, a rhoi stop ar uchelgais.

Ond y newyddion da?

Ryn ni yma i greu profiad band eang cyflymach, cryfach a gwell, a hwnnw’n defnyddio ffeibr llawn. Ryn ni’n gwmni llawr gwlad sy’n helpu cymunedau ledled Cymru i fyw mewn ffyrdd sy’n gwbwl gysylltiedig.