Ffeibr llawn i fusnesau

Ymuna ’da Ogi am brofiad rhyngrwyd o’r radd flaenaf, sy’n rhoi llwybr i’r dyfodol ac sy’n dda i fusnesau.

Y profiad ffeibr llawn

Creda neu beidio, ledled Cymru, ryn ni’n dal i ddibynnu ar hen geblau copr o oes Fictoria wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd. Ond mae Ogi’n dechrau chwyldro digidol newydd i gyflwyno band eang ffeibr llawn i gymunedau – cymunedau sydd tan nawr wedi cael gwasanaeth digon tila.

Mae Ogi’n dod â gwasanaeth cyflym iawn, gigabit-bosibl yn syth at stepen dy ddrws dy siop, dy fferm, dy ffatri.

Dim rhagor o geblau copr. Dim rhagor o sgriniau’n fferru’n ddi-baid a thrafferthion rheolaidd.

Pŵer ffeibr i’ch pobol  

Wrth i fwy o bobl ddymuno gweithio gartre a gweithio o bell, mae busnesau wrthi’n gwella eu trefniadau ar gyfer gweithio ar-lein.

Mae Ogi am helpu dy gwmni di i gysylltu â’i dimau a’i gwsmeriaid yn well – gan gynnig mwy o opsiynau lled band, waliau tân cadarnach, a’r holl adnoddau sydd eu hangen arnat ti i reoli dy fusnes yn y gofod rhithwir.

Cyflymu’r cynhyrchu

Mae cyflogwyr yn colli bron i awr o waith bob wythnos oherwydd arafwch a phroblemau ’da’u cysylltiad. Mae cymunedau, busnesau a theuluoedd yn haeddu gwell, ac ryn ni’n dod â thro ar fyd iddyn nhw.
Eich cyfeiriad

Mwy na band eang: pan fydd angen rhywbeth ychwanegol ar dy fusnes di

Gall ein timau arbenigol dy gynghori am bob math o wasanaethau a chynhyrchion unigryw i helpu dy fusnes i dyfu. Ryn ni’n rhoi sesiynau ymgynghori ar y cymorth y gallwn ni ei gynnig, o systemau diogelwch hynod gadarn, a’r rheini wedi’u creu’n arbennig i ti, i dechnoleg llais a’r systemau cwmwl mwya arloesol.

Ryn ni’n barod pan fyddi di.

Rho wefr i dy fenter

Pecynnau unigryw wedi’u creu’n benodol ar gyfer

Unig fasnachwyr annibynnol | Busnesau bach |

Sefydliadau mawr | Timau ar wasgar | Swyddfeydd