I’r cartref

Mae gwir ffeibr yn golygu gwir gyswllt. Ar gyfer gwaith, byw – a joio.

Mae bywyd yn well pan fydd pawb yn dod at ein gilydd

Mae Ogi yma i achlysuron mawr a bach.

Ogi 150 / Jest y peth i ddysgu gartre, i chwarae gemau, i ffrydio – ac ymlacio.

Ogi 300 / Gwena wrth wneud dy waith. Byddi di’n barod am dy gyfarfod Zoom whap.

Ogi 900 / Mwy o sbardun eto i wylio, i wrando, i joio, i recordio, i gydweithio.

Pa mor gyflym?

Ryn ni’n cynnig gwibgysylltiad ffeibr llawn, hynod ddibynadwy i gwsmeriaid, a hwnnw hyd at ugain gwaith yn gyflymach na’r cyfartaledd ar ffeibr copr yng Nghymru. Der yn gwsmer neu cofrestra ymlaen llaw nawr a byddwn ni’n cysylltu cyn bo hir ’da’r pecyn iawn i ti, gan gynnwys Cynnig Croeso Ogi.

Ogi 150

Yn gynt nag unrhyw becyn Band Eang Cyflym arferol. Gwasanaeth gwych i gartrefi llai, a phobol sy’n hoffi syrffio’r we a gwylio’r teledu.

Byddi di’n cael modd i fyw ar-lein. 

– Cyflymder lawrlwytho o hyd at 150 Mb yr eiliad (cyflymder lawrlwytho wedi’i flaenoriaethu o 50 Mbps)

– Yn wych i hyd at 10 dyfais

– Llwybrydd Wifi Zyxel

Ogi 300

I gartrefi digidol prysur, sy’n defnyddio hyd at ugain dyfais. Chwaraewyr gemau, ffrydwyr, dysgwyr ar-lein, unigolion cymdeithasol digidol a gweithwyr cartre.

Cer amdani.

– Cyflymder lawrlwytho o hyd at 300 Mb yr eiliad (cyflymder lawrlwytho wedi’i flaenoriaethu o 100 Mb)

– Yn wych i hyd at 20 dyfais

– 2 Lwybrydd Wifi Mesh eero 6 Amazon

Ogi 900

Gwasanaeth band eang aruthrol o fawr i bobol sy’n defnyddio llawer o dechnoleg yn y cartre. I unig fasnachwyr, pobol sydd â chartrefi clyfar, a gîciaid technoleg.

Lled band mwy i gyflawni mwy.

– Cyflymder lawrlwytho o hyd at 900 Mb yr eiliad (cyflymder lawrlwytho wedi’i flaenoriaethu o 300 Mb)

– Ar gyfer unrhyw ddyfais dan haul

– 2 Lwybrydd Wifi Mesh Datblygedig eero Pro 6 Amazon

Dwylo lan os hoffet ti fynd yn gyflymach!

Dere i weld be sy ’da ni i’w gynnig iti…

Wifi i bawb – yn rhan o’r pris

Gydag Ogi, fydd dy wibgysylltiad di-stop ddim yn stopio ar stepen dy ddrws. Mae ein pecynnau ni’n cynnwys Wifi heb ddim costau ychwanegol ac sy’n rhwydd i’w ehangu wrth i dy restr o ddyfeisiau clyfar, dyfeisiau chwarae gemau a dyfeisiau symudol gynyddu!

Clwb clecs Ogi

Mae ebyst yn olreit, ond sdim byd yn well na sgwrs. Mae Ogi yn cynnig gwasanaeth Llais gyda’n pecynnau band eang: sef cyswllt gwneud galwadau, fel ffôn, ond dros y rhyngrwyd.

Os wyt ti’n un am sgwrs neu glonc, ychwanega wasanaeth Llais at dy becyn nawr!