Gwasanaethau Ogi ar gyfer dy fusnes di

Mae ‘da ni becynnau Pro i bob math o fusnesau.

I sefydliadau sydd am fod ar y blaen i bawb arall.

Dyhead am dwf: Ogi i fusnesau

Busnesau Cymru – ryn ni yma i chi…

Unig fasnachwyr. Egin fusnesau ar ford y gegin. Busnesau yn y cartre. Cwmnïau maint canolig sy’n tyfu. A mentrau byd-eang.

Mae gwahoddiad i bawb.

Ogi Pro: pŵer ffeibr i dy bobol 

Ryn ni’n cynnig sawl gwibgysylltiad gwahanol i bob math o fusnesau yng Nghymru…

Ogi Pro 300 / Ar gyfer masnachwyr meicro a busnesau llai.

Ogi Pro 500 / I fusnesau canolig prysur gyda mwy o anghenion.

Ogi Pro 900 / Band eang anferth ar gyfer sefydliadau uchelgeisiol.

Dwylo lan pwy hoffai fynd yn gyflymach!

Dysga ragor am y pecynnau gwibgysylltu sy’ ‘da ni i’w cynnig i fusnesau Cymru… y meicro a’r bach; y canolig a’r mawr.
Eich cyfeiriad

Ddim mewn tre ffeibr?

Ddim yn broblem – gallwn ni gysylltu cwsmeriaid ym mhob cwr o Gymru gyda llinell arbennig ar brydles. Rho di’r côd post – ac fe wnawn ni’r gweddill.

Mwy na band eang…

Weithiau mae angen mwy na dim ond cyflymder arnat ti.

Dere i gael sgwrs ’da’n tîm ni heddiw am ein holl wasanaethau arbennig a allai helpu dy fusnes i dyfu.

O systemau diogelwch hynod gadarn, a’r rheini wedi’u creu’n arbennig i ti, i dechnoleg llais a’r systemau cwmwl mwya arloesol. Ryn ni’n barod pan fyddi di.

Dim ond dechrau dy lwyddiant fydd dy wibgysylltiad band eang.