Os wyt ti’n gwsmer ar hyn o bryd…

Ryn ni mor falch dy fod ti’n rhan o Ogi.

Cwsmeriaid Spectrum Internet a Net Support UK

Dyw enw a brand newydd Ogi ddim yn effeithio ar dy gontract di.

I gael rhagor o fanylion am y gwasanaethau hyn, gan gynnwys y telerau a’r amodau, clicia i ymweld â’n tudalen o wybodaeth ddefnyddiol bellach.

Rhywbeth i’w rannu?

Mae dy farn a dy sylwadau di yn ein helpu ni i dyfu.

Os gweli di rywbeth sydd ddim cweit yn ‘iawn’, neu os bydd ’da ti gwestiwn sy’n dy bigo – rho wybod!

Cysyllta nawr.

Rhywbeth o’i le?

Os bydd un o’n cynhyrchion neu un o’n gwasanaethau wedi methu’r tro hwn, fe allwn ni ddatrys pethau iti.

Llenwa’r ffurflen gysylltu er mwyn i dîm Ogi ganfod beth sydd o’i le a helpu datrys y broblem.

Symud tŷ?

Wedi symud i le newydd? Gad i ni weld os fedrwn ni helpu o hyd.

Diweddara dy fanylion ’da ni.

(Ac wrth gwrs, mwynha’r dathliadau yn y tŷ newydd!)

Côd Ymarfer Cwynion Ogi

Os na fydd ein safonau’n ddigon da, neu os nad wyt ti’n hapus ’da’r help rwyt ti wedi’i gael, tro at ein Côd Ymarfer Cwynion (linc Saesneg) am ragor o wybodaeth am sut i gymryd y cam nesaf.