Cysylltu â ni

Dyma ein manylion er mwyn dysgu mwy amdanom.

Diolch!

Cyffredinol

Llinell Gymraeg, Llun i Gwener, 8am-6pm

Ffôn: 029 2002 3200 / Ebost: [email protected]

Ar gyfer cwsmeriaid cartref – ac unrhywun arall hoffai gysylltu â ni trwy gyfrwng y Gymraeg!

Busnesau

Tîm Datblygu Busnes Ogi

Ffôn: 029 2002 2300 / Ebost: [email protected]

 

Desg Gwasanaeth Busnes Ogi 

Ffôn: 029 2002 2333 / Ebost: [email protected]

I adrodd camddefnydd: [email protected]

Gellir darparu gwasanaethau hirach gan ddibynnu ar y cytundeb. 

 

Gwasanaethau Saesneg yw’r rhain. Croeso i fusnesau ffonio ac ebostio’r Llinell Gymraeg hefyd. 

Timau eraill

Profiad Pobol

Ffôn (Saesneg): 029 2002 2370

Ebost (Saesneg): [email protected]

 

Y Wasg a’r Cyfryngau

Ebost: [email protected]

Cysylltu â ni

Adborth, cais neu broblem? Rho wybod i ni!

Manylion y cwmni

Ogi yw enw masnachu:

 

Spectrum Fibre Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 12883320. Rhif TAW:  377 9433 45. Cyfeiriad cofrestredig: Tŷ Charnwood, Collivaud Place, Ocean Way, Caerdydd, CF24 5HF.

 

Spectrum Internet Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07849485. Rhif TAW: 126 8736 89. Cyfeiriad cofrestredig: Riverside Court, Beaufort Park Way, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 5UH.

 

Ogi Networks Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 03625793. Rhif TAW: 713 629048. Cyfeiriad cofrestredig: Riverside Court, Beaufort Park Way, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 5UH.