Canslo dy archeb Ogi

Diolch am ddangos diddordeb yn Ogi.

Polisi Canslo Ogi

Mae gen ti gyfnod o 14-diwrnod i newid dy feddwl a chanslo dy archeb am wasanaeth Ffeibr Ogi os mai dyna yr hoffet ti ei wneud. Os wyt ti wedi dewis cael y gwasanaeth wedi’i osod yn y cyfnod 14-diwrnod yma, yna mae’n bwysig gwybod y byddwn ni yn codi arnat am gost y gwaith hwnnw, os wyt ti wedyn yn dewis canslo dy wasanaeth o fewn y ffenest ganslo 14-diwrnod.

Er mwyn canslo, rho ganiad i ni ar 029 2002 2300, ebostia [email protected] neu gyrra lythyr atom. Gelli hefyd ddefnyddio’r ffurflen syml isod.

Mae gwybodaeth am ddirwyn dy wasanaeth Ffeibr Ogi neu  Llais Ogi i ben yn ein Termau a’n Amdoau.

Ffurflen ganslo

Ffurflen ganslo dy archeb Ogi