Canslo dy archeb

Er mwyn canslo, rho ganiad i ni ar 029 2002 0535, ebostia [email protected] neu gyrra lythyr atom. Gelli hefyd ddefnyddio’r ffurflen isod.

Mae gen ti gyfnod o 14-diwrnod i newid dy feddwl a chanslo dy archeb am wasanaeth Ogi os mai dyna yr hoffet ti ei wneud. Os wyt ti wedi dewis cael y gwasanaeth wedi’i osod yn y cyfnod 14-diwrnod yma, yna mae’n bwysig gwybod y byddwn ni yn codi arnat am gost y gwaith hwnnw, os wyt ti wedyn yn dewis canslo dy wasanaeth o fewn y ffenest ganslo 14-diwrnod.

Mae gwybodaeth am ddirwyn dy wasanaeth Ogi i ben yn ein Telerau a’n Amdoau.

Ffurflen ganslo

Ffurflen ganslo dy archeb Ogi