Amdani Caerfyrddin!

Band eang ffeibr cyflym iawn o £20 y mis, a gofal gan dîm gwasanaeth cwsmer cyfeillgar o Gymru. Neis!

Barod?

Rho ganiad i ni ar 029 2002 0520 am y fargen orau’n dy ardal di. Neu rho dy fanylion isod er mwyn dod yn rhan o griw Ogi.
Eich cyfeiriad

Gwir ffeibr, gwir fantais

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr yn syth at dy ddrws, gan sicrhau cyflymderau gwych ar gyfer hapchwarae, ffrydio a gweithio o adref.

Mae ein pecynnau’n mynd o 150Mbps i 900Mbps am yr un pris y gallet fod yn ei dalu eisoes am hen gysylltiadau copor.

Pwera dy fywyd arlein heddiw, gyda band eang ffeibr llawn, o Gymru o £20* y mis.

(*£20 y mis am y 6 mis cyntaf, yna £30 y mis am gyfnod y cytundeb. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.)

“Mae wedi
trawsnewid y
ffordd ryn ni’n
neud pethe…”

~Jake a Cerys, o Gaerfyrddin