Amdani Caerfyrddin!

Band eang ffeibr cyflym iawn o £20 y mis, a gofal gan dîm gwasanaeth cwsmer cyfeillgar o Gymru. Neis!

Enilla gyswllt band eang AM DDIM am flwyddyn gyfan!

Cofrestra dy fanylion heddiw am y cyfle i ennill blwyddyn lawn o fand eang Ogi 900Mbps ynghyd â galwadau ffôn un rywbryd Llais Ogi.

Amdani!

Mae’r gystadleuaeth ar agor i drigolion ardaloedd côd post Sir Gaerfyrddin SA31, SA32 ac SA33 yn unig.

Croesa dy fysedd. Amdani!

Rho dy gôd post isod er mwyn gweld be allwn ni ei gynnig i ti. Yna rhanna dy fanylion gyda ni am fwy o wybodaeth eto – ac am gyfle i ennill gwasanaeth band eang a llais AM DDIM am flwyddyn!
Eich cyfeiriad

Gwir ffeibr, gwir fantais

Ryn ni’n dod â phŵer ffeibr yn syth at dy ddrws, gan sicrhau cyflymderau gwych ar gyfer hapchwarae, ffrydio a gweithio o adref.

Mae ein pecynnau’n mynd o 150Mbps i 900Mbps am yr un pris y gallet fod yn ei dalu eisoes am hen gysylltiadau copor.

Pwera dy fywyd arlein heddiw, gyda band eang ffeibr llawn, o Gymru o £20* y mis.

(*£20 y mis am y 6 mis cyntaf, yna £30 y mis am gyfnod y cytundeb. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.)

“Mae wedi
trawsnewid y
ffordd ryn ni’n
neud pethe…”

~Jake a Cerys, o Gaerfyrddin