Beth yw ffeibr llawn?

Band eang cyflymach, gwell, glanach.

Dyma yw ffeibr llawn…

Heddiw, mae’r rhan fwya o wasanaethau rhyngrwyd yn defnyddio cysylltiad ffeibr llawn i’r blwch gwyrdd ar yr hewl, ac yna hen wifrenni copr o’r blwch gwyrdd i gartrefi a busnesau.

Cafodd y cysylltiadau hyn eu gosod yn yr hen ddyddiau, ar gyfer ffôn y tŷ a dim arall. Allan nhw ddim ymdopi ’da’r hyn sydd ei angen heddiw. Mewn cartre arferol, bydd ’da ti gemau cyfrifiadurol, y teledu, ffonau, ffonau symudol, systemau gwybodaeth, systemau diogelwch a phob math o bethau eraill.

Ryn ni’n rhoi pŵer ffeibr i’n pobol. Ryn ni am neidio dros yr hen gysylltiadau, ac am osod seilwaith ffeibr llawn mewn cymunedau ledled Cymru, reit lan at stepen y drws.

Be mae ffeibr llawn wir yn ei olygu – i ti

Dyma rai o fanteision ein gwasanaeth Ogi arbennig.

Cyflymder

Mae ffeibr llawn yn golygu cyflymder go iawn.

Ffeibr optig i ti

Gyda ni, cei we-gysylltiad ffeibr optig yn syth at dy ddrws ffrynt (neu i ddyfais o’r enw ONT ar dy wal, o leia!)

Gwasanaeth cwsmer lleol

Ryn ni ar ben arall y ffôn – a lawr y ffordd.

Dibynadwy

Dim drama. Dim ond gwasanaeth cyson, call.

Mantais ffeibr llawn

Mae ein cysylltiad ffeibr llawn fel gwibffordd ddigidol at stepen y drws. Mae hyn yn rhoi cyfleoedd cyffrous i gartrefi a busnesau sy’n dewis cael y gwasanaeth. Ar ôl blynyddoedd o orfod dygymod â seilwaith rhyngrwyd hen ffasiwn, daeth tro ar fyd i gymunedau: ryn ni’n agor y drws ar fanteision go iawn, a chyfle i fwynhau ffordd o fyw cwbl gysylltiedig.

Dwylo lan pwy sy ’moyn mynd yn gyflymach!

Faint o gyflymder wyt ti ’moyn? Ryn ni’n cynnig gwibgysylltiad ffeibr llawn, hynod ddibynadwy i gwsmeriaid.
Eich cyfeiriad

“Mae band eang ffeibr llawn, go iawn, yn well i’r amgylchedd, ac i’n dyfodol diwylliannol ac economaidd ni.”