Darllenwch amdanom!

Ein tudalen ar gyfer ein partneriaid yn y wasg, yn y cyfryngau ac yn y gymuned.

Bys ar y pyls

Cwmni uchelgeisiol o Gymru yw Ogi. Cwmni â’i fryd ar bweru bywydau llawn sy’n gwbwl gysylltiedig yng nghymunedau de Cymru.

Ryn ni’n brysur iawn yn creu rhwydwaith ffeibr llawn newydd sbon mewn cymunedau o’r De Orllewin i’r De Ddwyrain – ac yn darparu gwasanaethau i fusnesau ar hyd a lled y de.

Mae hynny’n golygu bod llwyth gyda ni i’w rannu am ein gwaith: o straeon lleol, i fwletinau technegol, i newyddion am y busnes.

Cymunedau’n gyntaf

Mae Ogi’n creu rhwydwaith band eang ffeibr llawn newydd sbon o dan ein pafinau ac uwch ein pennau mewn trefi a phentrefi o Sir Benfro i Sir Fynwy. Mae gwreiddio’n hunain yn ein cymunedau yn bwysig i ni – ac ryn ni eisoes wedi partnera gyda nifer o glybiau chwaraeon a sefydliadau lleol ar lawr gwlad.

Os yw ein gwaith cymunedol o ddiddordeb i ti, rho wybod i aelod o’n tîm cymunedol heddiw.