Darllenna amdanom!

Ryn ni’n brysur yn creu rhwydwaith ffeibr llawn newydd sbon mewn cymunedau o’r de Orllewin i’r de Ddwyrain.

Mae hynny’n golygu bod llwyth gyda ni i’w rannu am ein gwaith: o straeon lleol, i fwletinau technegol, i newyddion am y busnes.

Cysyllta 

Cael sylwadau arbenigol gan y bobl tu ôl i’n straeon drwy gysylltu â [email protected] (yn cynnwys tu allan i oriau), neu dewch o hyd i ni ar Twitter a LinkedIn.

Grŵp o gwmpas chwaraewr - maen nhw i gyd yn gwenu.

29.04.2023 / Ogi yn ymuno a thîm Esports Wales er mwyn pweru sector e-chwaraeon Cymru

Cymeriad Ogi mewn arcêd siopa Fictoraidd. Mae pobl yn cerdded drwy dalu dim sylw.

29.03.2023 / Ogi’n bwrw ati i sicrhau bod prifddinas Cymru’n barod at y dyfodol

Peiriannydd Ogi yn edrych i fyny ar sefydliad eiconig y Glowyr Coed Duon

23.02.2023 / Hwb i dwf band eang ffeibr llawn yng Nghymru

24.11.2022 / Ogi yn dod â rhaglen STEM i ysgolion

Teulu ar soffa yn gwylio'r teledu, gyda merch ar ddyfais symudol

26.09.2022 / Lliniaru’r pwysau ar gartrefi

Yn gwibgysylltu Cymru

Ni yw prif ddarparwr rhwydwaith amgen Cymru – neu altnet – yn gosod rhwydwaith digidol Gigabit yn y trefi a’r pentrefi ryn ni’n eu galw’n gartref. Mae’n stwff y genhedlaeth nesaf, gan roi gwasanaethau gwych i deuluoedd a busnesau lleol sy’n gyflym iawn a dibynadwy, o dîm talentog sy rownd y gornel.