Darllena amdanom!

24.11.2022 / Ogi yn dod â rhaglen STEM ryngweithiol i ysgolion y de

Bys ar y pyls

Ryn ni’n brysur yn creu rhwydwaith ffeibr llawn newydd sbon mewn cymunedau o’r de Orllewin i’r de Ddwyrain.

Mae hynny’n golygu bod llwyth gyda ni i’w rannu am ein gwaith: o straeon lleol, i fwletinau technegol, i newyddion am y busnes.

Cysyllta

Cael sylwadau arbenigol gan y bobl tu ôl i’n straeon drwy gysylltu â [email protected] (yn cynnwys tu allan i oriau), neu dewch o hyd i ni ar Twitter a LinkedIn.

Plant yn chwarae tu allan i'w cartref.

26.09.2022 / Lliniaru’r pwysau ar gartrefi gyda band eang am ddim am chwe mis

Logo Ogi yn sglefrio i lawr y 'Sleid Enfawr' ym Mharc Difyr Coney Beach, Porthcawl

16.08.2022 / Carlamu uchelgais ffeibr llawn Cymru wrth i’r darparwr Ogi gynyddu’r gwaith o’i gyflwyno ar draws de Cymru

07.06.2022 / Hwb i economi Cymru diolch i wibgysylltiad Ogi

Cymunedau’n gyntaf

Mae Ogi’n creu rhwydwaith band eang ffeibr llawn newydd sbon o dan ein pafinau ac uwch ein pennau mewn trefi a phentrefi o Sir Benfro i Sir Fynwy. Mae gwreiddio’n hunain yn ein cymunedau yn bwysig i ni – ac ryn ni eisoes wedi partnera gyda nifer o glybiau chwaraeon a sefydliadau lleol ar lawr gwlad.

Os yw ein gwaith cymunedol o ddiddordeb i ti, rho wybod i aelod o’n tîm cymunedol heddiw.