Darllena amdanom!

Ein tudalen ar gyfer ein partneriaid yn y wasg, yn y cyfryngau ac yn y gymuned.

Ein straeon diweddaraf

24.06.2022 / Gwibgysylltu man poblogaidd ym mae eiconig Caerdydd

Bys ar y pyls

Ryn ni’n brysur creu rhwydwaith ffeibr llawn newydd sbon mewn cymunedau o’r de Orllewin i’r de Ddwyrain.

Mae hynny’n golygu bod llwyth gyda ni i’w rannu am ein gwaith: o straeon lleol, i fwletinau technegol, i newyddion am y busnes.

Cysyllta

Cael sylwadau arbenigol gan y bobl tu ôl i’n straeon drwy gysylltu â [email protected] (yn cynnwys y tu allan i oriau), neu dewch o hyd i ni ar Twitter a LinkedIn.

07.06.2022 / Hwb i economi Cymru diolch i wibgysylltiad Ogi

Gwers sglefrfyrddio yn digwydd cat Ysgol Uwchradd Gorllewin Caerdydd

30.05.2022 / Cysylltiad Gigabit Ogi yn troi Plass Roald Dahl yn arena

Josh Navidi, Lloyd Williams a Rey Lee-Lo

26.01.22 / Ogi yn cyhoeddi partneriaeth gyda Rygbi Caerdydd

Cymunedau’n gyntaf

Mae Ogi’n creu rhwydwaith band eang ffeibr llawn newydd sbon o dan ein pafinau ac uwch ein pennau mewn trefi a phentrefi o Sir Benfro i Sir Fynwy. Mae gwreiddio’n hunain yn ein cymunedau yn bwysig i ni – ac ryn ni eisoes wedi partnera gyda nifer o glybiau chwaraeon a sefydliadau lleol ar lawr gwlad.

Os yw ein gwaith cymunedol o ddiddordeb i ti, rho wybod i aelod o’n tîm cymunedol heddiw.