Tîm arweinyddiaeth Ogi

Ben Allwright
Prif Swyddog Gweithredol

Steve Maine
Cadeirydd

Steve Cooper
Prif Swyddog Cyflawni

Wyn Innes
Prif Swyddog Ariannol

Lisa Hand
Cyfarwyddwr Profiad Pobl

Mari Stevens
Prif Swyddog Marchnata

Sally-Anne Skinner
Prif Swyddog Refeniw

Justin Leese
Prif Swyddog Technoleg a Gweithrediadau