Tîm arweinyddiaeth Ogi

Ben Allwright
Prif Swyddog Gweithredol

Steve Cooper
Prif Swyddog Cyflawni

Lisa Hand
Cyfarwyddwr Profiad Pobl

Wyn Innes
Prif Swyddog Ariannol

Justin Leese
Prif Swyddog Technoleg a Gweithrediadau

Mari Stevens
Prif Swyddog Marchnata

Sally-Anne Skinner
Prif Swyddog Refeniw