Rho wybod inni am broblem

Os oes problem gyda’th wasanaeth, gallwn helpu.

Beth am sorto hyn mas!

Llenwa’r ffurflen gyswllt isod fel bod Ogi yn gallu cymryd y camau cywir.

Neu cer draw i’n tudalen o gwestiynnau cyffredin – er mwyn ceisio datrys y broblem dy hun.

Cysylltu â ni

Adborth, cais neu broblem? Rho wybod i ni!