Yma i helpu

Pwy yw pwy, a sut y gallwn helpu.

Ogi i’r cartref

Os oes gen ti unrhyw broblem neu gwestiwn, ffonia ein tîm Gofal cyfeillgar trwy ddefnyddio ein Llinell Gymraeg – neu danfona ebost atom. Byddwn yn cysylltu â thi cyn gynted ag y medrwn ni. Ryn ni yma i helpu.

Ymuna ag Ogi

Os hoffet ti fynd yn gynt na’r gwynt arlein, yna rho ganiad i’n criw Gwerthu cyfeillgar. Ma nhw yma i roi cyngor i ti ar y pecyn sy’n gweddu orau i dy ffordd o fyw. Ma nhw’n griw lleol, ac ma nhw’n gwbod eu stwff.

Cysyllta gyda’r tîm.

Ogi i fusnesau

Oriau gwasanaeth ychwanegol ar gael, gwiria dy gytundeb gwasanaeth.

(Gwasanaethau Saesneg yw’r rhain. Croeso i fusnesau defnyddio’r Llinell Gymraeg hefyd.)

Tîm Datblygu Busnes

Gall unrhyw gwsmer sydd â phecyn cysylltedd premiwm gysylltu â’u gwasanaeth cymorth y tu allan i oriau fel arfer. Byddwn yn parhau i fonitro’r rhwydwaith 24/7 fel arfer.

Ebostia: [email protected] / Ffonia: 029 2002 0535

Desg Gwasanaeth Busnes

Ar gael dydd Llun i ddydd Gwener, 8.00am-6.00pm.

Ebostia: [email protected]/ Ffonia: 029 2002 2333

Rhoi gwybod am gam-drin

Cysylltiadau defnyddiol eraill

Profiad Pobol

Cysyllta â’n tîm Profiad Pobl i gael gwybodaeth neu gyngor. Mae’r tîm ar gael yn ystod oriau swyddfa.

Ebostia: [email protected] / Ffonia: 029 2002 2370

Mae ein swyddi gwag diweddaraf ar ein tudalennau gyrfaoedd.

Ymholiadau gan y cyfryngau

I gael rhagor o wybodaeth neu am sylw ar y diwydiant gan ein huwch dîm, cysyllta â:
Ebosta: [email protected] (gan gynnwys tu allan i oriau gwaith).

I wneud cwyn

Weithiau, ma pethe’n mynd o chwith. Er mwyn datrys y broblem, cysyllta â ni’n syth i roi gwybod i ni be sy’n digwydd. Os yw’r broblem yn parhau, ddefnyddia ein cod cwynion neu e-bostia [email protected] i gael cyngor a chymorth.

Rhoi gwybod am broblem

Defnyddia’r ffurflen isod er mwyn rhoi gwybod i ni am broblem – neu ffonia neu ebostia gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Cysylltu â ni

Adborth, cais neu broblem? Rho wybod i ni!