Yma i helpu

P’un a yw’n gwestiwn am osod dy wasanaeth, beth ryn ni’n ei wneud yn y gymuned neu rywbeth arall – ryn ni’n llythrennol rownd y gornel, ac yma i helpu!

I’r cartref

Os oes gen ti unrhyw broblem neu gwestiwn, ffonia ein tîm Gofal cyfeillgar trwy ddefnyddio ein Llinell Gymraeg – neu danfona ebost atom. Byddwn yn cysylltu â thi cyn gynted ag y medrwn ni. Ryn ni yma i helpu.

Ryn ni yma dydd Llun i Gwener 8.30am – 6.00pm.

Ymuna ag Ogi

Os hoffet ti fynd yn gynt na’r gwynt arlein, yna rho ganiad i’n criw Gwerthu cyfeillgar. Ma nhw yma i roi cyngor i ti ar y pecyn sy’n gweddu orau i dy ffordd o fyw. Ma nhw’n griw lleol, ac ma nhw’n gwbod eu stwff.

Ryn ni yma dydd Llun i Iau 9.00am – 7.00pm, a dydd Gwener 9.00am – 5.30pm.

Cysyllta gyda’r tîm.

Rhoi gwybod am broblem

Ryn ni’n deall ei fod yn gallu bod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o’i le. Cysyllta cyn gynted ag y byddwch chi’n sylwi ar fai a byddwn yn helpu cael dy wasanaeth ôl ar y trywydd iawn cyn cyntaf ag y gallwn. Defnyddia ein ffurflen adrodd problem i roi gwybod i ni.

I wneud cwyn

Weithiau, ma pethe’n mynd o chwith. Er mwyn datrys y broblem, cysyllta â ni’n syth i roi gwybod i ni be sy’n digwydd. Os yw’r broblem yn parhau, ddefnyddia ein cod cwynion neu e-bostia [email protected] i gael cyngor a chymorth.

Tîm Datblygu Busnes

Gall unrhyw gwsmer sydd â phecyn cysylltedd premiwm gysylltu â’u gwasanaeth cymorth y tu allan i oriau fel arfer. Byddwn yn parhau i fonitro’r rhwydwaith 24/7 fel arfer.

I fusnesau sy’n anorchfygol

Os wyt ti’n edrych i bweru dy fusnes, siarada â’n tîm cyfeillgar a theilwra’r pecyn sy’n iawn i ti. Mae ein tîm lleol yn gwybod eu stwff – ac yma i helpu.

Rhoi gwybod am broblem

Ryn ni’n deall ei fod yn gallu bod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o’i le. Cysyllta cyn gynted ag y byddwch chi’n sylwi ar fai a byddwn yn helpu cael dy wasanaeth ôl ar y trywydd iawn cyn cyntaf ag y gallwn. Defnyddia ein ffurflen adrodd problem i roi gwybod i ni.

I wenud cwyn

Weithiau, ma pethe’n mynd o chwith. Er mwyn datrys y broblem, cysyllta â ni’n syth i roi gwybod i ni be sy’n digwydd. Os yw’r broblem yn parhau, ddefnyddia ein cod cwynion neu e-bostia [email protected] i gael cyngor a chymorth.

Rhoi gwybod am gam-drin

Os wyt ti’n sylw ar rywbeth sydd ddim yn edrych neu’n teimlo’n hollol iawn, yna mae’n debyg nad yw hi. Rho wybod i ni cyn gynted ag sy’n bosib trwy e-bostio [email protected].

Manylion y Cwmni

Ogi yw enw masnachu:

Spectrum Fibre Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 12883320. Rhif TAW:  377 9433 45.

Spectrum Internet Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07849485. Rhif TAW: 126 8736 89.

Ogi Networks Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 03625793. Rhif TAW: 713 629048.

Cyfeiriad cofrestredig: Tŷ Ogi, Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY.