Yma i helpu

P’un a yw’n gwestiwn am osod dy wasanaeth, beth ryn ni’n ei wneud yn y gymuned neu rywbeth arall – ryn ni’n llythrennol rownd y gornel, ac yma i helpu!

I’r cartref

Os oes gen ti unrhyw broblem neu gwestiwn, ffonia ein tîm Gofal cyfeillgar trwy ddefnyddio ein Llinell Gymraeg – neu danfona ebost atom. Byddwn yn cysylltu â thi cyn gynted ag y medrwn ni. Ryn ni yma i helpu.

Ryn ni yma dydd Llun i Gwener 8.30am – 6.00pm.

Ymuna ag Ogi

Os hoffet ti fynd yn gynt na’r gwynt arlein, yna rho ganiad i’n criw Gwerthu cyfeillgar. Ma nhw yma i roi cyngor i ti ar y pecyn sy’n gweddu orau i dy ffordd o fyw. Ma nhw’n griw lleol, ac ma nhw’n gwbod eu stwff.

Cysyllta gyda’r tîm.

Rhoi gwybod am broblem

Ryn ni’n deall ei fod yn gallu bod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o’i le. Cysyllta cyn gynted ag y byddwch chi’n sylwi ar fai a byddwn yn helpu cael dy wasanaeth ôl ar y trywydd iawn cyn cyntaf ag y gallwn. Defnyddia ein ffurflen adrodd problem i roi gwybod i ni.

I wneud cwyn

Weithiau, ma pethe’n mynd o chwith. Er mwyn datrys y broblem, cysyllta â ni’n syth i roi gwybod i ni be sy’n digwydd. Os yw’r broblem yn parhau, ddefnyddia ein cod cwynion neu e-bostia [email protected] i gael cyngor a chymorth.

Tîm Datblygu Busnes

Gall unrhyw gwsmer sydd â phecyn cysylltedd premiwm gysylltu â’u gwasanaeth cymorth y tu allan i oriau fel arfer. Byddwn yn parhau i fonitro’r rhwydwaith 24/7 fel arfer.

I fusnesau sy’n anorchfygol

Os wyt ti’n edrych i bweru dy fusnes, siarada â’n tîm cyfeillgar a theilwra’r pecyn sy’n iawn i ti. Mae ein tîm lleol yn gwybod eu stwff – ac yma i helpu.

Rhoi gwybod am broblem

Ryn ni’n deall ei fod yn gallu bod yn rhwystredig pan fydd pethau’n mynd o’i le. Cysyllta cyn gynted ag y byddwch chi’n sylwi ar fai a byddwn yn helpu cael dy wasanaeth ôl ar y trywydd iawn cyn cyntaf ag y gallwn. Defnyddia ein ffurflen adrodd problem i roi gwybod i ni.

I wenud cwyn

Weithiau, ma pethe’n mynd o chwith. Er mwyn datrys y broblem, cysyllta â ni’n syth i roi gwybod i ni be sy’n digwydd. Os yw’r broblem yn parhau, ddefnyddia ein cod cwynion neu e-bostia [email protected] i gael cyngor a chymorth.

Rhoi gwybod am gam-drin

Os wyt ti’n sylw ar rywbeth sydd ddim yn edrych neu’n teimlo’n hollol iawn, yna mae’n debyg nad yw hi. Rho wybod i ni cyn gynted ag sy’n bosib trwy e-bostio [email protected].

Manylion y Cwmni

Ogi yw enw masnachu:

Spectrum Fibre Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 12883320. Rhif TAW:  377 9433 45.

Spectrum Internet Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07849485. Rhif TAW: 126 8736 89.

Ogi Networks Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 03625793. Rhif TAW: 713 629048.

Cyfeiriad cofrestredig: Tŷ Ogi, Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY.