Y wybodaeth y gallai fod ei hangen

Manylion y Cwmni

Ogi yw enw masnachu:

Spectrum Fibre Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 12883320. Rhif TAW:  377 9433 45.

Spectrum Internet Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 07849485. Rhif TAW: 126 8736 89.

Ogi Networks Limited: Cofrestrwyd yn Lloegr a Chymru. Rhif Cofrestru’r Cwmni: 03625793. Rhif TAW: 713 629048.

Cyfeiriad cofrestredig: Tŷ Ogi, Hodge House, 114-116 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DY.